Kriminalita v Karlovarském kraji v roce 2017

 

V roce 2017 bylo v Karlovarském kraji spácháno celkem 5 084 trestných činů, což je o 2,0 % více než v minulém roce. Nejvíce trestných činů bylo zaznamenáno v okrese Karlovy Vary (1 908). Objasnit se podařilo ve stejném období celkem 3 485 trestných činů.

V Karlovarském kraji v roce 2017 bylo podle údajů Policejního prezidia ČR spácháno 5 084 trestných činů a ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k jejich nárůstu o 2,0 %. Karlovarský kraj společně s krajem Plzeňským tak byly jedinými regiony ČR, kde se počet trestných činů meziročně zvýšil. V celé ČR došlo ve srovnání s předcházejícím rokem ke snížení tohoto ukazatele, k nejvýraznějšímu poklesu přitom došlo v Olomouckém kraji (o 11,7 %)  a v Jihočeském kraji (o 10,7 %).

Zjištěné trestné činy a procento objasněnosti v Karlovarském kraji v letech 2010–2017

Pramen: Policejní prezidium ČR

Zjištěné trestné činy a procento objasněnosti v Karlovarském kraji v letech 2010–2017

Z hlediska klasifikace trestných činů z celkového počtu trestných činů spadaly tři čtvrtiny do oblasti obecné kriminality (3 830), třetinu obecné kriminality tvořily prosté krádeže. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu zjištěných trestných činů podílela pouze 10,0 %. V případě obecné kriminality bylo vyřešeno 2 241 trestných činů (tj. 63,7 %) a u hospodářské kriminality 332 trestných činů (tj. 65,1 %).

Kriminalita podle krajů v roce 2017

Policejním orgánům se podařilo v roce 2017 objasnit v rámci celkové kriminality 3 485 činů, což představuje objasněnost 68,5 % a ve srovnání s předcházejícím rokem se tak podíl objasněných trestných činů v kraji zvýšil o 0,71 procentního bodu. Kriminalisté v Karlovarském kraji jsou v objasňování trestných činů nejúspěšnější ze všech regionů ČR a objasněnost se zde pohybuje 21,6 procentního bodu nad republikovým průměrem. Naopak nejnižší podíl objasněných trestných činů vykazuje Hl. město Praha (23,2 %).

Kriminalita v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

V meziokresním srovnání vykazoval nejvyšší podíl trestných činů okres Karlovy Vary (37,5 %). Naopak nejnižší podíl zjištěných trestných činů byl zaznamenán v okrese Sokolov (28,0 %). Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit kriminalistům v okrese Sokolov (72,8 %), nejméně pak v okrese Cheb (64,5 %).

Kriminalita podle krajů v roce 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249

 

  • Kriminalita v Karlovarském kraji v roce 2017
    (aktualita v pdf)