Dopravní nehody v Karlovarském kraji v roce 2017

 


Na pozemních komunikacích Karlovarského kraje došlo v roce 2017 k 2 967 dopravním nehodám. Usmrceno při nich bylo 12 osob, těžce zraněných bylo 57 osob a lehce zraněných 613 osob. Hmotná škoda přesáhla 154 mil. korun. Dopravní nehodovost se v kraji od roku 2013 neustále zvyšuje.

V roce 2017 došlo na karlovarských silnicích celkem k 2 967 dopravním nehodám, což představuje 2,9 % z celkového republikového počtu (103 821 dopravních nehod) a zároveň se jedná o nejnižší podíl ze všech krajů ČR. K největšímu počtu dopravních nehod došlo ve sledovaném roce na území Hl. města Prahy (23 032 nehod, tj. 22,2 % všech dopravních nehod na území ČR), následují kraje Středočeský (14,2 %), Ústecký (10,3 %) a Moravskoslezský (9,3 %). Meziroční zvýšení nehodovosti bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR.

Dopravní nehody podle krajů v roce 2017

Dopravní nehody podle krajů v roce 2017

Již pátý rok za sebou se meziročně zvyšuje počet dopravních nehod v Karlovarském kraji. V roce 2017 došlo oproti minulému roku ke zvýšení jejich počtu téměř o 11 % (tj. o 292), to představuje nejvyšší meziroční nárůst nehodovosti v rámci celé ČR.

Počet zemřelých při dopravních nehodách na karlovarských silnicích v roce 2017 klesl ve srovnání s předcházejícím rokem pouze o 1 osobu. Meziroční snížení počtu usmrcených osob při dopravních nehodách bylo zaznamenáno téměř ve všech regionech ČR, s výjimkou Ústeckého, Plzeňského, Libereckého, Jihomoravského a Jihočeského kraje. Nejvíce usmrcených osob evidujeme v kraji Středočeském (63 usmrcených osob, tj. 12,6 % z celkového počtu usmrcených lidí v České republice). Zároveň byl v tomto kraji zaznamenán největší absolutní meziroční pokles počtu usmrcených osob, a to o 63 osob, tj. o 59,4 %.

Hmotná škoda vzniklá při dopravních nehodách činila v našem kraji v roce 2017 téměř 154,2 mil. Kč a meziročně se její hodnota zvýšila o 23,3 %. Na jednu dopravní nehodu v Karlovarském kraji připadla v průměru škoda ve výši 51 971 Kč. Nejnižší hodnota tohoto ukazatele byla zaznamenána v Libereckém kraji, a to 45 371 Kč, naopak nejvyšší průměrná hmotná škoda na 1 nehodu byla evidována v Jihočeském kraji (75 993 Kč).

 

Dopravní nehody, zraněné a usmrcené osoby v Karlovarském kraji v letech 2009–2017

Dopravní nehody, zraněné a usmrcené osoby v Karlovarském kraji v letech 2009–2017

Více než polovina dopravních nehod v Karlovarském kraji byla způsobena nesprávným způsobem jízdy, další významnou příčinou byla nepřiměřená rychlost (více než 17 %). Dopravní nehody zavinil v Karlovarském kraji ve většině případů (téměř 80 %) řidič motorového vozidla. Na silnicích našeho kraje byl významný také počet dopravních nehod zaviněných lesní zvěří či domácími zvířaty (18,2 %). Nejméně dopravních nehod bylo způsobeno závadou na komunikaci.

Z celkového počtu dopravních nehod zavinili řidiči 159, tj. 5,4 % pod vlivem alkoholu a drog. Tento podíl je sedmý nejnižší ze všech krajů ČR po Hl. městě Praze, Ústeckém kraji, Středočeském kraji, Kraji Vysočina, Královéhradeckém kraji a po Moravskoslezském kraji, přesto je o 3,6 procentního bodu vyšší než republikový průměr. Nejvyšší podíl dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a drog byl zaznamenán v Plzeňském kraji (9,7 %) U 15 viníků dopravních nehod v našem kraji se prokázal vliv drog.

Dopravní nehody podle místa v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

Dopravní nehody podle místa v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

V rámci kraje nejnižší počet nehod zaznamenal okres Cheb (700) a nejvyšší okres Karlovy Vary (1 400). Počet usmrcených osob byl nejvyšší v okrese Cheb (6 osob). Nejvíce osob bylo zraněno v okrese Karlovy Vary (408 osob), a to zejména lehce (95,3 % všech zraněných). Z celkového počtu obětí silničních nehod s těžkým zraněním bylo nejvíce osob z okresu Cheb (43,9 %). Pod vlivem alkoholu zavinili řidiči nejvíce nehod v okrese Karlovy Vary (65). Nejvyšší hmotná škoda vznikla při dopravních nehodách v okrese Karlovy Vary (73,6 mil. Kč).

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

Dopravní nehody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných osob v letech 2007 až 2017 v Karlovarském kraji

Poznámka:

Od počátku roku 2009 došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody - nehodu je nově nutno hlásit v těchto případech:

·         Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

·         Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.

·         Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

·         Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

·         Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

·         Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

·         Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění.

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249

 

  • Dopravní nehody podle krajů v roce 2017
    (aktualita v pdf)