Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v roce 2019

 

15. července 2020

 V Karlovarském kraji bylo v roce 2019 nahlášeno celkem 38 925 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje meziroční nárůst o 0,6 %. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti činila v roce 2019 v Karlovarském kraji 40,3 kalendářního dne, což je 5. nejnižší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 5,037 %.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2019 evidováno celkem 85 398 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal mírný meziroční pokles počtu těchto osob ve srovnání s rokem 2018, a to o 1 265, tj. o 1,5 %. V roce 2019 žilo v kraji 44 508 nemocensky pojištěných žen, tj. 52,1 % všech nemocensky pojištěných osob, a 276 nemocensky pojištěných mladistvých. Na území Karlovarského kraje žilo nejvíce těchto pojištěnců v okrese Karlovy Vary (39 766, tj. 46,6 %).

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích v roce 2019

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích v roce 2019

V porovnání s předchozím rokem došlo k mírnému nárůstu celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti, a to z 38 697 v roce 2018 na 38 925 v roce 2019, tj. o 0,6 %. Mezi těmito nově hlášenými případy bylo 21 073 žen, tj. 54,1 % z celkového počtu nově hlášených případů. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti doznal ve sledovaném období ve srovnání s předcházejícím rokem nárůst v celé ČR bez výjimky, přičemž náš region vykázal nárůst nejnižší, a to pouze o 0,6 %. Nejvíce nově hlášených případů pracovní neschopnosti bylo evidováno v kraji Zlínském (nárůst o 6,3 %) a Olomouckém (5,4 %).

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných a počet kalendářních dnů jejího trvání na 1 nově hlášený případ v roce 2019

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných a počet kalendářních dnů jejího trvání na 1 nově hlášený případ v roce 2019

Většinu (34 663, tj. 89,1 %) z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Oproti tomu např. pracovní úrazy se podílely na celkovém počtu nově hlášených případů pouze 3,0 % (1 027 případů) a ve srovnání s předchozím rokem (990 případů) tak ve sledovaném období zaznamenaly růst o 3,7 %.

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019

Mezi okresy Karlovarského kraje byl v roce 2019 nahlášen nejvyšší počet nových případů dočasné pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (16 668), naopak nejméně těchto případů evidoval okres Sokolov (10 335).

Počet dnů dočasné pracovní neschopnosti a počet nově hlášených případů na 100 pojištěnců v roce 2019

Počet dnů dočasné pracovní neschopnosti a počet nově hlášených případů na 100 pojištěnců v roce 2019

Na 100 pojištěnců připadalo v roce 2019 v Karlovarském kraji celkem 45,58 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 0,93 případu více než v předchozím roce. Mezi regiony ČR se jednalo o čtvrtý nejnižší nárůst oproti roku 2018. Počty nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se meziročně zvýšily ve všech regionech ČR, a to nejvíce ve Zlínském kraji (o 2,15 případu, tj. o 5,5 %). Naopak nejnižší nárůst této hodnoty zaznamenali v kraji Plzeňském (o 0,38 případu, tj. o 0,8 %).

Počet dnů dočasné pracovní neschopnosti a počet nově hlášených případů na 100 pojištěnců v okresech Karlovarského kraje v roce 2019

Počet dnů dočasné pracovní neschopnosti a počet nově hlášených případů na 100 pojištěnců v okresech Karlovarského kraje v roce 2019

Mezi okresy Karlovarského kraje byl v roce 2019 evidován nejvyšší počet nově hlášených případů na 100 pojištěnců v okrese Cheb (49,06), naopak nejnižší hodnotu vykázal v roce 2019 okres Karlovy Vary, a to 41,92 případů. V témže okrese byl současně zaznamenán nejvyšší celkový počet dnů dočasné pracovní neschopnosti (46,3 % z celkového počtu dní pracovní neschopnosti evidovaných v kraji). Naproti tomu nejnižší počet dnů dočasné pracovní neschopnosti vykázal okres Sokolov.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc podle krajů ČR v roce 2019

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc podle krajů ČR v roce 2019

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v 2019 činilo 5,037 %, což představuje 7. nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,336 procentního bodu. Nejvyšší hodnotu průměrného procenta pracovní neschopnosti vykázaly kraje Moravskoslezský (5,750 %) a Zlínský (5,601 %). Z okresů Karlovarského kraje zaznamenal nejvyšší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov (5,184 %), naopak nejnižší dočasná pracovní neschopnost byla evidována v okrese Cheb (4,947 %).

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 40,3 kalendářního dne, což je o 2,1 dne méně než v celé ČR. Nižší hodnotu tohoto ukazatele vykazují pouze Hl. město Praha a kraje Liberecký, Královéhradecký a Plzeňský. V rámci našeho regionu trvala nejdéle pracovní neschopnost u obyvatel okresu Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti činila 43,7 kalendářního dne.

 

Kontakt:

Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail:
iveta.seda@czso.cz
Tel: 605 292 643

 

  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v roce 2019
    (aktualita v pdf)
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích v roce 2019
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2019
  • Počet dnů dočasné pracovní neschopnosti a počet nově hlášených případů na 100 pojištěnců v roce 2019
  • Počet dnů dočasné pracovní neschopnosti a počet nově hlášených případů na 100 pojištěnců v okresech Karlovarského kraje v roce 2019