Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v roce 2018

 

25. června 2019

V Karlovarském kraji bylo v roce 2018 nahlášeno 38 697 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což znamenalo meziročně nárůst o 9,5 %. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2018 v Karlovarském kraji činila 39,3 kalendářních dnů, což je pátá nejnižší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony v ČR. V Karlovarském kraji činilo průměrné procento pracovní neschopnosti 4,802 %. Největší průměrné procento pracovní neschopnosti vykázal Moravskoslezský (5,360 %) a Zlínský kraj (5,272 %).

V Karlovarském kraji bylo v roce 2018 evidováno 86 663 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal minimální meziroční pokles počtu těchto osob oproti roku 2017, a to o 167, tj. 0,2 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných osob v celé ČR to představuje 1,8 %. Nemocensky pojištěných žen žilo v našem kraji 44 953, tj. 51,9 % všech nemocensky pojištěných osob. Nejvíce nemocensky pojištěných osob v Karlovarském kraji se nacházelo v okrese Karlovy Vary (40 137), z toho bylo 21 557 žen.

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a podle krajů v roce 2018 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a podle krajů v roce 2018

Celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti vzrostl v Karlovarském kraji z 35 325 případů v roce 2017 na 38 697 v roce 2018, tj. o 9,5 %. Mezi těmito nově hlášenými případy tvořily ženy 54,1 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti doznal ve sledovaném období nárůst v celé ČR bez výjimky. Náš kraj byl přitom regionem, který vykazoval šesté nejvyšší meziroční navýšení tohoto ukazatele po Pardubickém, Libereckém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji a celorepublikový průměr převyšoval o 1,2 procentního bodu. Mezi okresy našeho kraje byl v roce 2018 nejvyšší počet nových případů dočasné pracovní neschopnosti nahlášen v okrese Karlovy Vary (16 313), naopak nejméně v okrese Sokolov (10 481).

Většinu (34 457, tj. 89,0 %) z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal meziroční nárůst o 3 217, tj. o 10,3 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se zvyšoval počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (o 11,8 %).

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018

Na 100 pojištěnců připadalo v roce 2018 v Karlovarském kraji celkem 44,65 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 3,97 případů více než v loňském roce. Mezi regiony ČR se jednalo o nejvyšší nárůst oproti stejnému období loňského roku. Nejnižší nárůst vykázaly Zlínský kraj (o 1,56) a Hlavní město Praha (o 1,65 případů). Ve všech  okresech  našeho kraje hodnota tohoto ukazatele meziročně vzrostla, nejvíce pak v okrese Sokolov (o 5,0 případů).

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech – relativní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech – relativní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a ČR v letech 2000 až 2018

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a ČR v letech 2000 až 2018

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v roce 2018 činilo 4,802 %, což představuje 8. nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi regiony ČR a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,336 procentního bodu. Nejvyšší hodnotu průměrného procenta pracovní neschopnosti vykazovaly kraje  Moravskoslezský (5,360 %) a Zlínský (5,272 %). V celé ČR platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento neschopnosti. V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v roce 2018 hodnoty 5,288 %.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v ČR a Karlovarském kraji  v roce 2018

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v ČR a Karlovarském kraji  v roce 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov, kde jeho hodnota překročila hranici 5 % (5,029 %), naopak nejnižší okres Cheb (4,595%).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 39,3 kalendářního dne, což je o 2,5 dne méně než v celé ČR. Nižší hodnotu tohoto ukazatele vykazují pouze kraje Liberecký a Plzeňský, Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj. V rámci Karlovarského kraje marodili nejdéle lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 43,2 kalendářního dne.

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Karlovarského kraje v roce  2018

 

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Karlovarského kraje v roce  2018 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v roce 2018
    (aktualita v pdf)