Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

7. 6. 2022

(předběžné údaje)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2022 meziročně vzrostla o 2 146 Kč na 33 300 Kč a byla ve sledovaném období druhá nejnižší mezi kraji republiky. Mzdy v kraji meziročně rostly (o 6,9 %) ve srovnání s průměrem za celou republiku (+7,2 %) pomaleji. Reálně (po zohlednění inflace) mzda v kraji klesla o 3,9 % (při 3,6% snížení v celé ČR).

V 1. čtvrtletí roku 2022 dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji 181,6 tis. osob (4. nejnižší počet mezi kraji), což bylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 2,1 tis. osob více. Meziročně se počty zaměstnanců zvýšily ve dvanácti krajích republiky, relativně nejvyšší nárůst zaznamenalo Hl. město Praha (+3,0 %), 1,2% růst v Pardubickém kraji byl v mezikrajském srovnání čtvrtý nejvyšší. Meziročně se počet zaměstnanců snížil pouze v krajích Ústeckém (-0,3 %) a Moravskoslezském (-0,2 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2022
tabulka

Meziroční změna počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2022
(pracovištní metoda)

graf

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022 meziročně o 2 146 Kč (tj. o 6,9 %) na 33 300 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. čtvrtletí 2022 zařadil na 13. místo, nižší mzdy pobírali pouze zaměstnanci v Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (37 929 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2022 o 4,6 tis. Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (48 498 Kč) o 15,2 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. čtvrtletí 2022
(pracovištní metoda)

graf

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (o 6,9 %) bylo ve srovnání s republikovým pomalejší a zároveň páté nejvyšší v mezikrajském srovnání. Tempo růstu mezd v krajích republiky se pohybovalo v rozpětí od 5,7 % v Ústeckém kraji po 8,2 % v Karlovarském kraji.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby)
podle krajů ČR v 1. čtvrtletí 2022
(pracovištní metoda)
graf

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí roku 2022 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 11,2 %, reálně tak mzda v Pardubickém kraji klesla o 3,9 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); v celé ČR se průměrná mzda snížila reálně o 3,6 %. K reálnému poklesu mezd došlo v 1. čtvrtletí letošního roku ve všech krajích České republiky.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) v Pardubickém kraji
podle čtvrtletí

graf