Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2018 meziročně vzrostla o 2 254 Kč (9,1 %) na 27 002 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců Pardubického kraje byla ve sledovaném období pátá nejnižší mezi kraji republiky.

Ve srovnání s průměrem za celou ČR rostly mzdy v kraji rychleji; v mezikrajském srovnání se jednalo o pátý nejvyšší procentní nárůst mezd.

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2018 meziročně vzrostl o 3,5 tis. na 179,2 tis. osob. V relativním vyjádření se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 2,0 % při republikovém tempu 2,1 %. Nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích, kromě kraje Královéhradeckého, kde se počet zaměstnanců meziročně snížil o 4,1 tis. osob. Nejvíce zaměstnanců ve srovnání s 1. čtvrtletím loňského roku přibylo v Hl. městě Praze (téměř 52 tis. osob). Pardubický kraj přírůstkem počtu zaměstnanců o 2,0 % zaujímá (spolu s Ústeckým krajem) třetí místo mezi kraji ČR.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2018 meziročně o 9,1 % na 27 002 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob v 1. čtvrtletí 2018 dostal na desáté místo, nižší mzdy měli zaměstnanci v Jihočeském, Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (30 265 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2018 o 3 263 Kč, za Hlavním městem Prahou (38 436 Kč) o 11,4 tis. Kč.

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (9,1 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,5 procentního bodu rychlejší a zároveň páté nejvyšší v mezikrajském srovnání. V absolutním vyjádření je meziroční přírůstek (o 2 254 Kč) mezi všemi kraji republiky sedmý nejvyšší.

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. čtvrtletí 2018 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 1,9 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 7,1 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 6,6 %.