Zaměstnanost a mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 meziročně vzrostla o 2 174 Kč (8,4 %) na 27 958 Kč. Průměrná mzda zaměstnanců Pardubického kraje byla ve sledovaném období třetí nejnižší mezi kraji republiky. Mzdy v kraji rostly ve srovnání s průměrem za celou ČR o něco pomaleji; v mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtý nejnižší procentní nárůst mezd. Relativní přírůstek počtu zaměstnanců (o 1,8 %) byl mezi kraji třetí nejvyšší.

 V samotném 3. čtvrtletí se tempo růstu mezd v kraji zpomalilo na 8,2 % a průměrná mzda (28 521 Kč) byla na mezikrajském žebříčku třetí nejnižší.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) v Pardubickém kraji
v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 meziročně vzrostl o 3,2 tis. na 184,1 tis. osob. V relativním vyjádření se počet zaměstnanců v kraji zvýšil o 1,8 %, což představuje třetí nejvyšší nárůst mezi kraji ČR. Růst zaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích. Nejvíce zaměstnanců ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím loňského roku přibylo v Hl. městě Praze (29,6 tis. osob).

Meziroční růst počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)  podle krajů ČR
v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (pracovištní metoda)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 meziročně o 8,4 % na 27 958 Kč.

Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné hrubé mzdy u přepočtených osob
v 1. až 3. čtvrtletí 2018 zařadil na 12. místo, nižší mzdy měli zaměstnanci ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Za průměrnou republikovou mzdou (31 225 Kč) zaostávaly mzdy v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 o 3 267 Kč, za mzdami v Hlavním městě Praze (39 371 Kč) o 11,4 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance (přepočtené osoby) podle krajů ČR
v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (pracovištní metoda)

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji (8,4 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,2 procentního bodu pomalejší a zároveň čtvrté nejnižší v mezikrajském srovnání. V absolutním vyjádření je meziroční přírůstek (o 2 174 Kč) mezi všemi kraji republiky třetí nejnižší.

Meziroční nominální růst průměrné hrubé mzdy zaměstnance (přepočtené osoby)
podle krajů ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (pracovištní metoda)

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. až 3. čtvrtletí 2018 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,2 %, reálná mzda v Pardubickém kraji tedy vzrostla o 6,1 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR); průměrné reálné navýšení mezd v ČR činilo 6,3 %.

V samotném 3. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji 28 521 Kč, což je o 2 152 Kč více než ve stejném období roku 2017. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejnižší průměrnou mzdu (nižší mzdy pobírali pouze zaměstnanci ve Zlínském a Karlovarském kraji).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2018

Meziroční nominální tempo růstu mezd v kraji ve 3. čtvrtletí 2018 (o 8,2 %) bylo v porovnání s republikovým tempem o 0,3 procentního bodu pomalejší a zároveň páté nejnižší v mezikrajském srovnání.