Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

22. 5. 2019

Stavební úřady v Pardubickém kraji vydaly v 1. čtvrtletí 2019 celkem 1 093 stavebních povolení, tedy o 15,4 % více oproti stejnému období předchozího roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb se v kraji meziročně zvýšila o 41,5 % na 3,2 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení ve výši 2 922 tis. Kč byla třetí nejnižší v mezikrajském srovnání.

V Pardubickém kraji bylo v 1. čtvrtletí 2019 vydáno celkem 1 093 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 3 194 mil. Kč. Oproti prvnímu čtvrtletí roku 2018 byl v kraji zaznamenán nárůst počtu vydaných SP o 146 (tj. o 15,4 %). Nárůst se týkal všech okresů Pardubického kraje kromě okresu Ústí nad Orlicí, kde byl zaznamenán mírný pokles (o 0,8 %).

 Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Téměř tři pětiny všech SP v kraji byly v 1. čtvrtletí roku 2019 vydány na stavby budov, a to především na budovy bytové (37 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvořila 22 % z celkového počtu SP. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílely 12 % a ostatní stavby 29 %.

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019

Na Pardubický kraj v 1. čtvrtletí roku 2019 připadlo 6 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2019 zařadil Pardubický kraj na 8. místo (s maximem ve Středočeském kraji – pětina všech SP v ČR a minimem v Karlovarském kraji – necelá 3 % všech SP).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2019 výše 3,2 miliardy Kč a oproti stejnému období předchozího roku byla o 41,5 % vyšší. Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb se týkal všech okresů Pardubického kraje kromě okresu Chrudim, ve kterém došlo k 10% poklesu. Nejvyšší, dvojnásobný nárůst byl zaznamenán v okrese Svitavy.

Orientační hodnota staveb, na které bylo v prvním čtvrtletí 2019 vydáno SP, dosáhla v České republice výše 91,6  mld. V devíti krajích Česka se orientační hodnota staveb meziročně zvýšila s maximem v Libereckém kraji (nárůst o 53 %), Pardubický kraj obsadil čtvrtou nejvyšší pozici. Meziroční snížení orientační hodnoty staveb se v roce 2019 týkalo pěti krajů s maximem v Karlovarském kraji (pokles o 20 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech
v 1. čtvrtletí roků 2012 až 2018

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2019 výše 2 922 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší hodnotu. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 došlo v kraji ke zvýšení průměrné hodnoty na jedno SP o více než 500 tis. Kč. V rámci regionu byla v 1. čtvrtletí roku 2019 nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Svitavy (4 028 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Chrudim (1 576 tis. Kč).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019