Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

12. 11. 2021

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 bylo v Pardubickém kraji vydáno 3 846 stavebních povolení, přičemž 33,0 % těchto povolení připadalo na novou výstavbu budov (bytových i nebytových). Předpokládaná hodnota všech povolených staveb se oproti stejnému období předchozího roku zvýšila. Zatímco v kraji došlo k růstu o 27,7 % na 14,4 mld. Kč, v celé ČR byl růst ještě výraznější (o 34,1 % na 384,1 mld.).

Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2021 bylo v Pardubickém kraji podle předběžných údajů vydáno 3 846 stavebních povolení v orientační hodnotě 14 388 mil. Kč. Mezi vydanými povoleními v kraji měly největší zastoupení inženýrské stavby (40,4 %). Na bytové budovy připadalo 37,5 % ze všech vydaných povolení a na nebytové budovy 22,0 %. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se počet vydaných stavebních povolení v kraji i celé ČR zvýšil (o 5,0 %, respektive o 5,5 %). V rámci okresů Pardubického kraje došlo k nárůstu v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí (o 13,6 %, respektive o 12,8 %) a k poklesu v okresech Pardubice a Chrudim (o 1,5 %, respektive o 0,4 %).

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 bylo v Pardubickém kraji vydáno 1 324 stavebních povolení, což byla nejvyšší zaznamenaná hodnota za třetí čtvrtletí posledních devíti let (2013–2021). Vyšší počet stavebních povolení ve třetím čtvrtletí byl v kraji vydán naposledy v roce 2012 (o 20 více).

Vydaná stavební povolení na novou výstavbu budov v krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 bylo v ČR vydáno 67 924 stavebních povolení, což bylo o 5,5 % více než ve stejném období předchozího roku. Na novou výstavbu bytových budov bylo v ČR vydáno 13 767 stavebních povolení, z čehož 6,2 % připadalo na Pardubický kraj. Na novou výstavbu nebytových budov bylo v České republice vydáno 6 544 stavebních povolení, z toho 6,4 % v Pardubickém kraji. Na novou výstavbu budov (bytových i nebytových) se v kraji vydalo 1 271 stavebních povolení, přičemž většina (66,9 %) připadala na nové bytové budovy. V mezikrajském srovnání se tento podíl pohyboval od 58,1 % v Ústeckém kraji do 77,1 % v Moravskoslezském kraji. Pardubický kraj patřil na sedmou nejvyšší pozici.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR,
Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji za 1. až 3. čtvrtletí 2021 výše 14,4 miliardy Kč, což bylo oproti stejnému období předchozího roku o 27,7 % více. Ve srovnání s územím celé ČR se jednalo spíše o podprůměrný nárůst. Na území celé ČR byl nárůst celkové orientační hodnoty staveb o 6,4 procentního bodu vyšší než v kraji, přičemž celková orientační hodnota v celé ČR činila 384,1 miliardy Kč.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech
v 1. až 3. čtvrtletí let 2015 až 2021Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v České republice v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 výše 5 655 tis. Kč (s maximem 35 744 tis. Kč v Praze a minimem 3 021 tis. Kč v Ústeckém kraji). V mezikrajském srovnání byla v Pardubickém kraji zaznamenána osmá nejvyšší hodnota, která dosahovala výše 3 741 tis. Kč. V rámci kraje měl nejvyšší průměrnou hodnotu okres Svitavy (4 964 tis. Kč), poté následovaly okresy Pardubice a Ústí nad Orlicí (4 211 tis. Kč, respektive 3 546 tis. Kč). Nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykazoval v rámci kraje okres Chrudim (2 404 tis. Kč).

 

 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Vydaná stavební povolení v ČR a v krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR a v krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:
 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz