Stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

 

Stavební úřady v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2017 vydaly 1 001 stavebních povolení, což je největší počet vydaných povolení ve stejném období za posledních pět let. Zvýšil se především počet stavebních povolení na bytové budovy. Předpokládaná hodnota povolených staveb v Pardubickém kraji meziročně vzrostla o 36,4 %, což je šestá nejvyšší hodnota nárůstu v mezikrajském srovnání. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji má výši 3 093 tis. Kč a je sedmá nejvyšší v mezikrajském srovnání.

V Pardubickém kraji bylo v 1. čtvrtletí 2017 vydáno celkem 1 001 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 3 096 mil. Kč. Oproti roku 2016 byl v kraji zaznamenán nárůst počtu vydaných SP o 147 (tj. o 17,2 %); nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje kromě okresu svitavského (pokles o 8 %). Meziročně nejvíce vzrostl počet vydaných SP v okrese Chrudim (o 33,7 %).

Více než polovina (54,9 %) všech SP v kraji byla v 1. čtvrtletí roku 2017 vydána na stavby budov, a to především na budovy bytové (36,2 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvoří 18,8 % z celkového počtu SP. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílejí 15,8 % a ostatní stavby 29,3 %.

Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2016 se zvýšil počet SP na stavby bytových budov o 89, počet SP na stavby nebytových budov vzrostl pouze o 7 a na ostatní stavby o 59. U staveb na ochranu životního prostředí došlo k poklesu o 8 SP.

Na Pardubický kraj v 1. čtvrtletí roku 2017 připadlo 5,3 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2017 zařadil Pardubický kraj na 5. nejnižší místo před kraj Olomoucký, Královéhradecký, Liberecký a Karlovarský (s nejnižším počtem 533 vydaných stavebních povolení).

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2017 výše 3 miliard Kč. Orientační hodnota staveb se v kraji proti roku 2016 zvýšila o 36,4 % (absolutně o 826 mil. Kč), což představuje šestý nejvyšší nárůst v celé ČR. Nejvyšší meziroční nárůst v regionálním členění byl evidován v okrese Ústí nad Orlicí (o 223,3 %); okres Svitavy byl jediným okresem, který zaznamenal meziroční pokles orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavení povolení (o 51,5 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v roce 2017 výše 3 093 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o sedmou nejvyšší hodnotu. Ve srovnání s prvním čtvrtletí roku 2016 došlo v kraji ke zvýšení průměrné hodnoty na jedno SP o 435 tis. Kč. V rámci regionu byla v roce 2017 nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Ústí nad Orlicí (3 951 tis. Kč) a okrese Pardubice (3 932 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Chrudim (1 820 tis. Kč).

Na celkové orientační hodnotě staveb se v 1. čtvrtletí 2017 v Pardubickém kraji stavby budov podílely 69,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila orientační hodnota staveb budov o 24,4 %. Největší meziroční nárůst byl zaznamenán u orientační hodnoty staveb bytových, a to o 63,1 %, u staveb nebytových hodnota meziročně vzrostla pouze o 3,9 %. Orientační hodnota budov na ochranu životního prostředí poklesla ve srovnání s 1. čtvrtletí roku 2016 o 40,0 %, u ostatních budov vzrostla hodnota o 138,4 %.