Stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

 

Stavební úřady v Pardubickém kraji vydaly v letošním 1. čtvrtletí celkem 947 stavebních povolení, což je 54 méně (o 5,4 %) než ve stejném období vloni. Předpokládaná hodnota povolených staveb se v kraji meziročně snížila o 27,1 % na 2,3 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v kraji ve výši 2 383 tis. Kč byla nejnižší v mezikrajském srovnání.

V Pardubickém kraji bylo v 1. čtvrtletí 2018 vydáno celkem 947 stavebních povolení (SP) v orientační hodnotě 2 257 mil. Kč. Oproti roku 2017 byl v kraji zaznamenán pokles počtu vydaných SP o 54 (tj. o 5,4 %); pokles byl přitom zaznamenán v okrese Chrudim (o pětinu) a na Orlickoústecku (o desetinu). Ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení naopak došlo v okrese Pardubice (o 7,5 %) a Svitavy (o 4,3 %).

Tabulka Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Více než polovina (58 %) všech SP v kraji byla v 1. čtvrtletí roku 2018 vydána na stavby budov, a to především na budovy bytové (37,4 %). Vydaná stavební povolení pro nebytové budovy tvoří 20,6 % z celkového počtu SP. Stavby k ochraně životního prostředí se na celkovém počtu stavebních povolení podílejí 15,9 % a ostatní stavby 26,1 %.

Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2017 se snížil počet SP na stavby bytových budov o 8, počet SP na stavby nebytových budov vzrostl pouze o 7. U staveb na ochranu životního prostředí došlo k poklesu o 7 SP a u ostatních staveb o 46 SP.


Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Graf Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Tabulka Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Na Pardubický kraj v 1. čtvrtletí roku 2018 připadlo 5,2 % vydaných SP v České republice. V mezikrajském srovnání se v počtu vydaných SP v roce 2017 zařadil Pardubický kraj na 8. místo (s maximem ve Středočeském kraji – pětina všech SP v ČR a minimem v Karlovarském kraji – necelá 3 % všech SP).

Tabulka Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení  v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2018 výše 2,3 miliard Kč. Orientační hodnota staveb se v kraji proti roku 2017 snížila o 27,1 % (absolutně o 839 mil. Kč), což představuje druhý nejvyšší procentní pokles v celé ČR. Nejvyšší meziroční pokles v regionálním členění byl evidován v okresech Pardubice a Ústí nad Orlicí (o 37 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v krajích ČR v 1. čtvrtletí roků 2016 až 2018

Graf Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v krajích ČR v 1. čtvrtletí roků 2016 až 2018

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí roku 2018 výše 2 383 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o nejnižší hodnotu. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2017 došlo v kraji ke snížení průměrné hodnoty na jedno SP o 710 tis. Kč. V rámci regionu byla v roce 2018 nejvyšší průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosažena v okrese Ústí nad Orlicí (2 788 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Chrudim (2 094 tis. Kč).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech
v 1. čtvrtletí roků 2014 až 2018

Graf Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roků 2014 až 2018

Na celkové orientační hodnotě staveb se v 1. čtvrtletí 2018 v Pardubickém kraji stavby budov podílely 70,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se snížila orientační hodnota staveb budov o 26,3 %. Meziroční pokles byl přitom zaznamenán u orientační hodnoty staveb nebytových, a to o 56,1 %; u staveb bytových hodnota meziročně vzrostla o 9,7 %. Orientační hodnota staveb na ochranu životního prostředí vzrostla ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2017 o 73,9 %, u ostatních budov byl zaznamenán pokles o 42,8 %.

Tabulka Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení  v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018