Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2014/2015

 

Oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích vydalo informaci o vývoji školství v kraji od školního roku 2010/2011. Při hodnocení vývoje počtu škol, tříd, žáků (studentů) či oborů vzdělání vychází z údajů MŠMT. Zpráva obsahuje i grafické zobrazení územního rozložení mateřských, základních a středních škol v kraji či hodnocení struktury vysokoškolských studentů z dvojího pohledu – podle místa výuky či místa bydliště.

Počet dětí v mateřských školách v posledních letech roste, avšak přírůstek se zpomaluje, přičemž v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí se již začal počet dětí v MŠ snižovat. Počet žáků základních škol roste od školního roku 2011/2012, růst se přitom postupně zrychluje. Na středních školách se snižuje počet žáků denního studia již od roku 2004, počet vysokoškolských studentů s bydlištěm v kraji klesá od roku 2011.

Další informace najdete v níže uvedené zprávě.

  • Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2014/2015