Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel Pardubického kraje se za první tři měsíce roku 2018 zvýšil o 44 osob, k  31. 3. 2018 tak žilo na území kraje celkem 518 381 osob. Na přírůstku počtu obyvatel se podílelo stěhování, přirozenou měnou kraj obyvatele ztrácel. Počet zemřelých se meziročně snížil, živě narozených naopak přibylo. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ubylo sňatků i rozvodů.

Podle předběžné statistické bilance žilo na území Pardubického kraje k 31. březnu 2018 celkem 518 381 osob, v tom 256 734 mužů a 261 647 žen. Přirozenou měnou se počet obyvatel snížil, když počet zemřelých byl o 283 osob vyšší než počet živě narozených. Stěhováním přibylo 327 obyvatel. Oproti 1. lednu 2018 vzrostl celkový počet obyvatel kraje o 44 osob.

Počet obyvatel se ve sledovaném období zvýšil také v dalších pěti krajích. Absolutně i relativně (po přepočtu na 1 000 obyvatel) nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji a v Hl. městě Praze (10,2 ‰, resp. 7,2 ‰). Praha byla jediným krajem republiky, který zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2018 přírůstek obyvatel přirozenou měnou. K nejvyššímu absolutnímu úbytku obyvatel došlo v Moravskoslezském kraji (- 1 136 osob, relativně -3,8 ‰), v přepočtu na 1 000 obyvatel se však nejvíce počet obyvatel snížil v Karlovarském kraji (-4,4 ‰).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Na kladné hodnotě migračního salda v kraji měla zásluhu zejména zahraniční migrace týkající se výraznou měrou okresu Pardubice. Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během 1. čtvrtletí 2018 přistěhovalo 688 osob (z toho téměř 50 % mířilo do okresu Pardubice), naopak do zahraničí se vystěhovalo 168 osob. Celkový přírůstek stěhováním se zahraničím tedy byl 520 osob. Naopak stěhováním mezi kraji České republiky přišel Pardubický kraj o 193 obyvatel (951 přistěhovalých a 1 144 vystěhovalých).

Počet obyvatel v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

K celkovému přírůstku počtu obyvatel došlo v 1. čtvrtletí 2018 v okresech Pardubice (+188 osob) a Ústí nad Orlicí (+5 osob); obyvatel zde přibylo díky kladnému migračnímu saldu. Ve zbývajících okresech kraje se počet obyvatel oproti stavu na počátku roku snížil. Převaha počtu zemřelých nad narozenými byla zaznamenána ve všech okresech.

V průběhu prvních tří měsíců roku 2018 se podle předběžných údajů v kraji živě narodilo 1 317 dětí, to je o 67 dětí více než ve stejném období předchozího roku. Mimo manželství se narodilo 637 dětí, tj. 48,4 % (o necelé 2 procentní body méně než ve stejném období loňského roku). V rámci kraje nalezneme nejvyšší podíl dětí narozených neprovdaným matkám v okrese Ústí nad Orlicí (55,1 %), nejnižší pak v okrese Svitavy (43,7 %).

Během 1. čtvrtletí roku 2018 v kraji zemřelo 1 600 osob (z toho 792 mužů), což je o 30 méně než v témže období roku 2017. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 až 89 let (34 % všech zemřelých).

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

V 1. čtvrtletí roku 2018 bylo v kraji uzavřeno 132 manželství, tj. o 13 méně než v témže období o rok dříve. Ve více než polovině případů (52 %) šlo u obou snoubenců o jejich první manželství. 

Rozvedeno bylo v kraji podle dostupných informací během ledna až března 2018 celkem 269 manželství, což je o 35 méně než ve stejném období v roce 2017. Ve 43 % případů bylo manželství rozvedeno na základě společného návrhu manželů. Mezi rozvedenými manželstvími převažovala ta s nezletilými dětmi (67 %).

Informace o potratech nejsou za sledované období k dispozici z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Obyvatelstvo Pardubického kraje v 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji