Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. říjnu 2017

 

Během října 2017 nezaměstnanost v České republice klesala; v Pardubickém kraji byl pokles srovnatelný s celostátním průměrem. Tak nízký podíl nezaměstnaných osob nebyl v kraji zaznamenán po celou dobu sledování nezaměstnanosti tímto ukazatelem (od ledna 2005). V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob po Plzeňském kraji druhý nejnižší. Od dubna 2017 je počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v kraji vyšší než počet uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci října 2017 za celou ČR 3,60 % a za Pardubický kraj 2,40 %, což je nejnižší hodnota od ledna 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,13 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,27 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,42 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,18 procentního bodu; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,17 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji druhý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Plzeňském kraji (2,32 %), za Pardubickým krajem (2,40 %) následuje Hlavní město Praha (2,55 %) a Královéhradecký kraj (2,57 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský (5,61 %) a Ústecký kraj (5,50 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 10. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,13 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,00 %. Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Svitavsku. Nejpomaleji klesala nezaměstnanost na Pardubicku, nadále se okres Pardubice podílem nezaměstnaných 2,35 % řadí až za okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 10. 2017

Ke konci října 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 8 863 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 8 053.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 584, největší pokles byl zaznamenán v okresech Ústí nad Orlicí (198) a Svitavy (o 166 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 725 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 309 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci října 2017 celkem 18 640, tj. o 75 více než na konci září 2017; na jedno místo tak připadalo 0,5 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst 3,7krát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst dvakrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst mírně převyšuje počet uchazečů a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,2 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců