Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. prosinci 2017

 

Během prosince 2017 nezaměstnanost v České republice vzrostla; v Pardubickém kraji byl růst rychlejší. Ukončení sezonních prací se projevilo vyšším růstem nezaměstnanosti mužů. V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob po Hlavním městě Praze, Plzeňském a Královéhradeckém kraji čtvrtý nejnižší. Od dubna 2017 je počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v kraji vyšší než počet uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci prosince 2017 za celou ČR 3,77 % a za Pardubický kraj 2,83 %, což je nejnižší prosincová hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,82 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,07 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,13 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob zvýšil o 0,43 procentního bodu; oproti konci roku 2016 byl nižší o 1,21 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 2,83 % na čtvrté místo za Hlavní město Prahu (2,34 %), Plzeňský (2,55 %) a Královéhradecký kraj (2,72 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (5,77 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 12. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,30 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,84 %. Za uplynulý měsíc se zvýšil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvýraznější růst byl zaznamenán na Chrudimsku a Svitavsku. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,55 % řadí před okres Chrudim.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 12. 2017

Tabulka Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 12. 2017

Ke konci prosince 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 10 152 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 9 485.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji zvýšil o 1 286, z toho na Svitavsku přibylo 462 a na Chrudimsku 411 uchazečů. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 2 500 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 214 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci prosince 2017 celkem 19 953, tj. o 503 více než na konci listopadu 2017; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala 2 pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst čtyřikrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst téměř dvakrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst mírně převyšuje počet uchazečů a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,5 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Graf Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců