Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. květnu 2021

 

7. 6. 2021

V průběhu května 2021 se nezaměstnanost v Pardubickém kraji a všech jeho okresech snížila. V mezikrajském srovnání se mohl kraj již 13 měsíců v řadě prezentovat nejnižší mírou nezaměstnanosti. Naopak po 48 měsících nastala změna na pozici okresu s nejnižším podílem nezaměstnaných osob v kraji. Nejnižší nezaměstnanost měl nově okres Svitavy.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) dosáhl v Pardubickém kraji ke konci května 2021 hodnoty 2,55 %, což bylo o 1,37 procentního bodu méně než na území celé České republiky. Ve srovnání s předchozím měsícem se podíl nezaměstnaných osob v kraji i v celé ČR snížil (o 0,22 p. b., respektive o 0,18 p. b.). Podíl nezaměstnaných žen (2,84 %) byl v Pardubickém kraji ke konci května letošního roku o 0,56 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných mužů (2,28 %). Oproti stavu z konce dubna 2021 se zvýšil rozdíl mezi podílem nezaměstnaných žen a mužů v kraji o 0,15 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se podíl nezaměstnaných osob ke konci května 2021 pohyboval v rozmezí od 2,55 % v Pardubickém kraji po 5,78 % v Ústeckém kraji. Nezaměstnanost pod hranicí tří procent měl také Kraj Vysočina (2,92 %) a Královéhradecký kraj (2,95 %). Naopak pětiprocentní hranici podílu nezaměstnaných osob překročil Karlovarský kraj (5,69 %), Moravskoslezský kraj (5,63 %) a již výše zmíněný Ústecký kraj. Pozici kraje s nejnižší nezaměstnaností drží Pardubický kraj již od konce května 2020. Naopak Ústecký kraj se objevil na pozici kraje s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob po delší době (poprvé od dubna 2019).

V meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje se podíl nezaměstnaných osob ke konci května 2021 pohyboval v rozmezí od 2,44 % v okrese Svitavy po 2,76 % v okrese Chrudim. Poprvé od konce května 2017 měl nejnižší podíl nezaměstnaných osob v kraji jiný okres než Ústí nad Orlicí. Mezi všemi 77 okresy ČR (vč. Prahy) evidujeme 9. nejnižší hodnotu podílu nezaměstnaných osob v okrese Svitavy, 11. v okrese Ústí nad Orlicí a 13. v okrese Pardubice.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 5. 2021
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Ke konci pátého měsíce roku 2021 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 9 057 nezaměstnaných osob, z toho 37,1 % uchazečů pobíralo podporu v nezaměstnanosti. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, můžeme zařadit celkem 8 450 osob. Počet uchazečů o zaměstnání se na úřadech práce v kraji oproti předchozímu měsíci snížil o 693. Do evidence úřadů práce se nově hlásilo 1 191 osob. Evidence byla naopak ukončena 1 884 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci snížil o 552 míst (ve srovnání s loňským květnem došlo k poklesu o 5 115 míst). Ke konci května 2021 bylo v kraji evidováno 19 146 pracovních míst. Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst zvýšila v okresech Svitavy (o 9,7 %), Ústí nad Orlicí (o 6,6 %) a Chrudim (o 2,8 %). Naopak v okrese Pardubice došlo k poklesu této nabídky (o 10,8 %).

Ke konci května 2021 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,1 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 3,1krát. V okrese Svitavy bylo oproti uchazečům 1,9krát více pracovních míst, v okrese Ústí nad Orlicí 1,6krát více a v okrese Chrudim 1,5krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 5. 2021
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. květnu 2021 - komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz