Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. červenci 2020

 

6. 8. 2020

Během července nezaměstnanost v Pardubickém kraji (stejně jako ve všech ostatních krajích) rostla. Přesto si kraj nadále (již od konce května 2020) udržel nejnižší podíl nezaměstnaných osob v mezikrajském srovnání. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se v kraji oproti předchozímu měsíci zvýšil a stále tak výrazně převyšuje nad počtem uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) byl ke konci července 2020 v Pardubickém kraji 2,71 % a v celé ČR 3,83 %. Ve srovnání s předchozím měsícem podíl nezaměstnaných osob v kraji vzrostl o 0,13 procentního bodu (v celé ČR o 0,15 p. b.), oproti stavu z konce července 2019 se pak nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,83 procentního bodu. Zatímco podíl nezaměstnaných mužů se oproti červnu letošního roku v kraji téměř nezměnil (nárůst o 0,04 p. b. na 2,51 %), podíl nezaměstnaných žen vzrostl výrazněji (o 0,22 p. b. na 2,91 %).

V mezikrajském srovnání měl Pardubický kraj ke konci července 2020 nejnižší podíl nezaměstnaných osob (2,71 %). Méně než tříprocentní nezaměstnanost byla zaznamenána ještě v Jihočeském kraji (2,85 %). Naopak nejvyšší (více než pětiprocentní) nezaměstnanost  vykazovaly kraje Moravskoslezský (5,56 %), Ústecký (5,41 %) a Karlovarský (5,27 %). Oproti červnu letošního roku nezaměstnanost vzrostla ve všech krajích, nejvíce v Hlavním městě Praze (o 0,25 procentního bodu), nejméně pak v Jihočeském kraji (o 0,04 p. b.).

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci kraje drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,54 % ke konci července 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl ke konci července 2020 zaznamenán v okrese Pardubice (2,80 %), což bylo poprvé nejhorší umístění tohoto okresu v kraji v časové řadě dostupných dat od ledna 2005.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 7. 2020
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo ke konci července 2020 evidováno 9 539 nezaměstnaných osob, z toho 9 001 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Mezi uchazeče, kteří pobírali podporu v nezaměstnanosti, se zařadilo 4 176 osob. Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 427. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 1 853 osob, naopak evidence byla ukončena 1 426 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 1 345 na 26 758 (v relativním vyjádření šlo o jeden z nejvyšších nárůstů mezi kraji). Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst nejvíce rozšířila v okrese Svitavy (o 8,4 %), naopak na Orlickoústecku zůstal počet volných míst téměř beze změn (nárůst o 1 místo).

Ke konci července 2020 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,8 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 4,9krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům dvakrát více pracovních míst, okres Svitavy 1,6krát více a okres Chrudim 1,4krát více.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR
Pramen: MPSV

 

 • Tabulka - Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 7. 2020
 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. červenci 2020 – komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Ing. Hedvika Fialová

  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 418
  E-mail: hedvika.fialova@czso.cz