Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. březnu 2018

 

Během března 2018 nezaměstnanost v České republice poklesla; v Pardubickém kraji byl pokles rychlejší. Na rozdíl od okresu Pardubice a Chrudim byla v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí vyšší nezaměstnanost mužů než žen. V mezikrajském srovnání byl podíl nezaměstnaných osob po Hlavním městě Praze, Plzeňském a Královéhradeckém kraji čtvrtý nejnižší. Nadále v kraji přibývala volná pracovní místa v evidenci úřadů práce, a to zejména v okrese Pardubice.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci března 2018 za celou ČR 3,50 % a za Pardubický kraj 2,54 %, což je nejnižší březnová hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,89 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,03 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,12 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,32 procentního bodu; oproti březnu roku 2017 byl nižší o 1,07 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 2,54 % na čtvrté místo za Hlavní město Prahu (2,15 %), Plzeňský (2,31 %) a Královéhradecký kraj (2,49 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (5,36 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 3. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 2,07 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,46 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,31 % řadí před okres Chrudim (2,59 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Chrudimsku a Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 31. 3. 2018

Ke konci března 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 9 165 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 8 499.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 106, z toho na Chrudimsku ubylo 356 uchazečů. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 347 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 453 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci března 2018 celkem 24 329, tj. o 1 949 více než na konci února; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadala více než 2 pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst pětkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst dvakrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst převyšuje počet uchazečů (tři volná místa hlášená úřadům práce na dva uchazeče) a v okrese Svitavy připadá na jedno pracovní místo 1,2 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců