Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 31. březnu 2017

 

Během března 2017 klesala nezaměstnanost v celé České republice; v Pardubickém kraji byl zaznamenán pokles na úroveň listopadu roku 2016. Podíl nezaměstnaných mužů byl i nadále v kraji s výjimkou okresu Pardubice (obdobně jako v zimních měsících předchozích let) nad úrovní podílu nezaměstnaných žen.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na počtu obyvatel ve věku 15-64 let) byl ke konci března 2017 za celou ČR 4,79 % a za Pardubický kraj 3,60 %. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,03 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,35 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,28 procentního bodu vyšší než podíl žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných snížil o 0,44 procentního bodu a vrátil se na úroveň zaznamenanou ke konci listopadu 2016; oproti stejnému měsíci předchozího roku byl nižší o 1,47 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání je v Pardubickém kraji čtvrtý nejnižší podíl nezaměstnaných. Nejnižší podíl nezaměstnaných je v Plzeňském kraji (3,12 %), následuje Hlavní město Praha (3,17 %) a Královéhradecký kraj (3,46 %). Nejvíce je nezaměstnaností postižen Ústecký kraj (7,38 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 31. 3. 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných na Pardubicku – 3,04 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 5,09 %. Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech kraje, nejvýraznější pokles byl zaznamenán na Chrudimsku a Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 3. 2017

Ke konci března 2017 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 13 078 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 12 165.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 416, pokles byl zaznamenán zejména v okresech Chrudim (o 456 osob) a Svitavy (o 393 osob). Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 713 osob, z jejich evidence naopak odešlo 3 129 uchazečů.

Volných pracovních míst bylo v kraji ke konci března 2017 celkem 12 241 (tj. o 1 223) více než na konci února 2017); na jedno místo tak připadalo 1,1 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy je v okrese Pardubice, kde byl počet volných míst téměř dvakrát vyšší než počet uchazečů, a v okrese Ústí nad Orlicí s více než jedním uchazečem na 1 volné místo. V okrese Chrudim se počet uchazečů blíží dvojnásobku volných míst a v okrese Svitavy připadají na jedno volné místo méně než 3 uchazeči.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

  • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
  • Tabulka - Volná pracovní místa v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců