Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. září 2018

 

Během září 2018 se po srpnové stagnaci nezaměstnanost v kraji snižovala, a to zejména zásluhou poklesu nezaměstnanosti žen v okrese Svitavy. V mezikrajském srovnání zůstal podíl nezaměstnaných osob nejnižší. Nadále v kraji přibývala volná pracovní místa v evidenci úřadů práce, zejména v okrese Pardubice.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci září 2018 za celou ČR 2,96 % a za Pardubický kraj 1,88 %, což je třetí nejnižší hodnota od začátku roku 2005. Nižší byla jen v květnu a v červnu 2018. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 1,03 procentního bodu, u žen byla nižší o 1,13 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,50 procentního bodu nižší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,11 procentního bodu; podíl nezaměstnaných mužů poklesl o 0,01 p. b., podíl nezaměstnaných žen se snížil o 0,24 p. b. Oproti září roku 2017 byl podíl nezaměstnaných osob v kraji nižší o 0,70 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 1,9 % na první místo. Nezaměstnaností je nejvíce postižen kraj Moravskoslezský (4,6 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 30. 9. 2018 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,63 % (9. nejnižší hodnota mezi 76 okresy v ČR), nejvyšší pak v okrese Svitavy – 2,20 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 1,92 % řadí za okres Chrudim (1,83 %). Za uplynulý měsíc se snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji, přitom v okresech Pardubice a Ústí nad Orlicí došlo k růstu nezaměstnanosti mužů. Nejvýraznější pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán na Svitavsku.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 9. 2018

Ke konci září 2018 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 6 876 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 6 285. V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 334, přitom na Pardubicku ubylo 105 a na Svitavsku 99 uchazečů o zaměstnání. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 976 osob, z jejich evidence naopak odešlo 2 310 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci září 2018 celkem 34 727, tj. o 1 824 více než na konci srpna; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadalo 5 pracovních míst. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst desetkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst 3,6krát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Chrudim počet volných míst převyšuje počet uchazečů 1,7krát a v okrese Svitavy 1,4krát.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. září 2018 - aktualita v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontaktní osoba:
  RNDr. Petr Dědič
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 737 858 698
  e-mail: petr.dedic@czso.cz