Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2019

 

10. 7. 2019

Během června 2019 pokračoval trend posledních měsíců, kdy nezaměstnanost v Pardubickém kraji klesala. V porovnání s předchozími měsíci se během června 2019 pokles nezaměstnanosti v kraji zpomalil. Nezaměstnanost se během června 2019 snížila ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Ústí nad Orlicí. V mezikrajském srovnání byl v Pardubickém kraji podíl nezaměstnaných osob nejnižší. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se ve srovnání s předchozím měsícem v rámci kraje snížil.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci června 2019 za celou Českou republiku 2,57 % a za Pardubický kraj 1,66 %. V porovnání s předchozím měsícem se podíl nezaměstnaných osob v Pardubickém kraji snížil o 0,02 procentního bodu. V rámci okresů se nejvíce snížil v okrese Chrudim o 0,06 procentního bodu. Naopak již druhý měsíc po sobě můžeme zaznamenat mírné zvýšení podílu nezaměstnaných osob v okrese Ústí nad Orlicí (o 0,02 procentního bodu oproti předchozímu měsíci).

I přes výše zmíněné mírné zvýšení podílu nezaměstnaných osob v okrese Ústí nad Orlicí měl tento okres v meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje k 30. 6. 2019 stále nejnižší podíl nezaměstnaných (1,47 %). Nejvyšší podíl nezaměstnaných měl okres Svitavy (1,89 %).

V mezikrajském srovnání můžeme Pardubický kraj zařadit na první místo s podílem 1,66 % nezaměstnaných osob. Naopak nejvyšší nezaměstnanost vykazoval Moravskoslezský (4,16 %) a Ústecký kraj (3,83 %).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 6. 2019

Ke konci června 2019 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 6 192 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 5 542. Počet uchazečů o zaměstnání se během měsíce v kraji snížil o 99. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 402 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 501 uchazečů.

Ke konci června 2019 bylo v kraji 26 130 pracovních míst v evidenci úřadů práce. Jejich počet se oproti předchozímu měsíci snížil o 339 míst a to i navzdory tomu, že se počet volných pracovních míst zvýšil ve dvou okresech. V okrese Chrudim bylo zaznamenáno zvýšení o 126 pracovních míst a v okrese Svitavy o 69. Na snížení počtu pracovních míst v Pardubickém kraji měl zásluhu především okres Pardubice (pokles o 496 pracovních míst).

Na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji připadala ke konci června 2019 čtyři pracovní místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy najdeme v okrese Pardubice, kde byl počet volných pracovních míst sedmkrát vyšší oproti počtu uchazečů. Téměř čtyřikrát vyšší počet volných míst byl v okrese Ústí nad Orlicí, v okrese Svitavy 2,3krát vyšší a v okrese Chrudim 2,1krát vyšší.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka – Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 30. 6. 2019
 • Tabulka – Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka – Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 30. červnu 2019 – komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:
  Bc. et Bc. Aleš Trpík
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Tel.: 466 743 480
  E-mail: ales.trpik@czso.cz