Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 28. únoru 2019

 

11. 3. 2019

Během února 2019 nezaměstnanost v České republice mírně klesla; v Pardubickém kraji byl pokles obdobný. Nezaměstnanost se snížila ve všech okresech kraje. S výjimkou okresu Pardubice byl ve všech okresech kraje zjištěn vyšší podíl nezaměstnaných mužů než žen. V mezikrajském srovnání byl v Pardubickém kraji podíl nezaměstnaných osob po Hlavním městě Praze a Plzeňském kraji třetí nejnižší. Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce oproti předchozímu měsíci v kraji mírně klesl, nadále však výrazně převažuje nad počtem uchazečů o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na počtu obyvatel ve věku 15–64 let) byl ke konci února 2019 za celou ČR 3,20 % a za Pardubický kraj 2,41 %, což je nejnižší únorová hodnota od roku 2005. U mužů byla krajská úroveň nižší oproti celostátní o 0,65 procentního bodu, u žen byla nižší o 0,92 procentního bodu. Podíl nezaměstnaných mužů byl v kraji o 0,28 procentního bodu vyšší než podíl nezaměstnaných žen.

V porovnání s předchozím měsícem se v kraji podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,05 procentního bodu; oproti únoru roku 2018 byl nižší o 0,44 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání se Pardubický kraj řadí podílem nezaměstnaných osob 2,41 % na třetí místo za Hlavní město Prahu (1,95 %) a Plzeňský kraj (2,25 %). Nezaměstnaností je nejvíce postižen Moravskoslezský kraj (4,78 %).

Mezi okresy Pardubického kraje byl k 28. 2. 2019 nejnižší podíl nezaměstnaných na Orlickoústecku – 1,82 %, nejvyšší pak v okrese Svitavy – 3,12 %. Okres Pardubice se podílem nezaměstnaných 2,20 % řadí před okres Chrudim (2,85 %). Za uplynulý měsíc se mírně snížil podíl nezaměstnaných ve všech okresech v kraji.

Neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce k 28. 2. 2019

Ke konci února 2019 bylo na úřadech práce v Pardubickém kraji evidováno 8 751 nezaměstnaných osob, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 8 048.  V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 148. Na úřadech práce v kraji bylo nově zaregistrováno 1 507 osob, z jejich evidence naopak odešlo 1 655 uchazečů.

Pracovních míst v evidenci úřadů práce bylo v kraji ke konci února 2019 celkem 32 348, tj. o 575 méně než na konci předchozího měsíce; na jednoho uchazeče o zaměstnání tak připadalo 3,7 pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy je v okrese Pardubice, kde byl počet pracovních míst téměř osmkrát vyšší oproti počtu uchazečů a v okrese Ústí nad Orlicí, kde je počet volných míst třikrát vyšší než počet uchazečů o zaměstnání. V okrese Svitavy počet volných míst převyšuje počet uchazečů 1,3krát a v okrese Chrudim 1,2krát.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v Pardubickém kraji a ČR

 

 • Tabulka - Podíl nezaměstnaných osob v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Uchazeči o zaměstnání v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Tabulka - Pracovní místa v evidenci úřadů práce v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech ke konci jednotlivých měsíců
 • Nezaměstnanost v Pardubickém kraji k 28. únoru 2019 - komentář v PDF
 • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]
 • Kontaktní osoba:
  Ing. Hedvika Fialová
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  tel.: 466 743 418
  e-mail: hedvika.fialova@czso.cz