Cestovní ruch v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

V 1. čtvrtletí 2017 se počet hostů v Pardubickém kraji meziročně zvýšil o 13,7 %, zahraničních hostů přibylo o více než 8,0 % a počet hostů z ČR vzrostl o 14,6 %. Meziroční nárůst nastal také v počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Pardubického kraje, a to o 9,2  %, průměrným počtem přenocování hostů (2,8 noci) se kraj zařadil na 7. místo v mezikrajském srovnání.

V 1. čtvrtletí roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních1 Pardubického kraje ubytovalo celkem 88 679 hostů2, což představuje 2,5 % z republikového úhrnu a jedná se o nejnižší počet hostů v republikovém srovnání. Nejvíce hostů směřovalo do Hlavního města Prahy (38,1 % z republikového úhrnu), Královéhradeckého kraje (9,1 %) a do Jihomoravského kraje (6,8 %).

Meziroční nárůst počtu hostů byl zaznamenán ve všech krajích. Největší dynamiku růstu příjezdu hostů mezi letošním a loňským prvním čtvrtletím zaznamenal Liberecký kraj (o 24,7 %) a kraj Vysočina (o 21,8 %). V Pardubickém kraji činil v prvním čtvrtletí roku 2017 nárůst počtu hostů 13,7 % a byl 7. nejvyšší v republikovém srovnání.

Meziročně se v Pardubickém kraji zvýšil počet hostů z České republiky, tzv. rezidentů3 (o 14,6 %), tak i ze zahraničí, tzv. nerezidentů4 (o 8,1 %). Meziročním nárůstem počtu hostů z České republiky se kraj umístil na 6. místě v pořadí krajů, u zahraničních hostů se jedná o šestý nejnižší nárůst počtu hostů.

V 1. čtvrtletí letošního roku přijelo do Pardubického kraje nejvíce zahraničních hostů ze Slovenska (3,7 % všech hostů), z Německa (2,8 %) a z Polska (2,5 %). V úhrnu tvořili hosté z těchto tří zemí dvě třetiny všech hostů ze zahraničí, následovali hosté z Francie a Itálie. V letošním roce se mezi prvních 10 zemí v počtu přenocování hostů v Pardubickém kraji nově zařadili hosté z Číny, kteří početně zaznamenali meziroční nárůst o 45,6 % (17. pořadové místo v počtu hostů v kraji).

Ve všech krajích došlo v 1. čtvrtletí roku 2017 k meziročnímu nárůstu počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Nejvyšší nárůst celkového počtu přenocování byl zjištěn v Kraji Vysočina, kde se počet uskutečněných nocí zvýšil o 23,6 %, a také v Libereckém kraji (nárůst o 20,0 %).

Meziroční nárůst počtu přenocování hostů v Pardubickém kraji v roce 2017 (9,2 %) je téměř shodný jako republikový průměr (v celé ČR o 9,3 %). V Pardubickém kraji se meziročně zvýšil počet přenocování u rezidentů (o 8,7 % – 8. pořadové místo tempa nárůstu mezi kraji) i nerezidentů (o 12,5 % – 5. místo). V absolutním počtu přenocování se Pardubický kraj v 1. čtvrtletí 2017 zařadil na předposlední místo před Kraj Vysočinu.

Průměrný počet přenocování hostů (2,8 noci) řadí Pardubický kraj na 7. místo v republikovém srovnání. Největší průměrný počet přenocování hostů byl evidován v kraji Karlovarském (5,0 noci) a nejmenší v kraji Jihomoravském (1,8 noci); republikový průměr počtu přenocování hostů činil 2,8 noci. Průměrný počet přenocování u rezidentů je v Pardubickém kraji 2,8 noci (8. místo mezi kraji) a u nerezidentů 2,6 noci (6. místo).

 

1Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.

2Pojmem „host v ubytovacím zařízení“ rozumíme každou osobu (včetně dětí), která využila služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování. Mezi hosty nezapočítáváme občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání.

3 Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená země; může to být občan sledované země nebo cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi

4Nerezident (zahraniční návštěvník), jehož země sídla je jiná, než je navštívená země; za nerezidenta je považován také občan sledované země trvale žijící v cizině.

Pozn.:

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získávány z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.