Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2021

 

14. 2. 2022

V průběhu roku 2021 byla na území Pardubického kraje zahájena výstavba 2 126 bytů, což představuje ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2020 téměř třicetiprocentní nárůst. Oproti tomu počet dokončených bytů v kraji vzrostl v tomto období jen mírně (o 3,5 % na 1 623 bytů). Ve srovnání s územím celé ČR měl kraj v 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 mírně podprůměrnou hodnotu za zahájenou i dokončenou bytovou výstavbu v přepočtu na tisíc obyvatel.

Zahájené byty v 1. až 4. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)
tabulka

V průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 2 126  bytů, což byla třetí nejvyšší roční hodnota za dobu existence Pardubického kraje (od roku 2000). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostl počet zahájených bytů v kraji o 27,8 %, tj. o 462 bytů. Také na území celé České republiky se počet zahájených bytů meziročně zvýšil (o 28,3 %, tj. o 9 990 bytů). K podstatnému nárůstu zahájené bytové výstavby došlo mezi okresy kraje zejména na Svitavsku (o 84,0 %, tj. o 226 bytů) a na Chrudimsku (o 67,0 %, tj. o 154 bytů). Naopak nižší nárůst byl evidován na Orlickoústecku (o 7,4 %, tj. o 30 bytů) a na Pardubicku (o 6,8 %, tj. o 52 bytů).

Zahájená a dokončená bytová výstavba v okresech Pardubického kraje v 1. až 4. čtvrtletí

graf

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 bylo v Pardubickém kraji dle předběžných údajů dokončeno 1 623 bytů, což bylo oproti stejnému období předchozího roku o 3,5 % více (tj. o 55 bytů). Meziroční růst dokončené bytové výstavby evidujeme ve dvou okresech kraje, konkrétně na Chrudimsku (o 30,7 %, tj. o 81 bytů) a na Pardubicku (o 1,6 %, tj. o 11 bytů). Naopak pokles dokončené bytové výstavby můžeme zaznamenat na Orlickoústecku (o 9,3 %, tj. o 34 bytů) a na Svitavsku (o 1,2 %, tj. o 3 byty). Na území celé České republiky činil meziroční nárůst dokončené bytové výstavby 0,7 %, tj. 229 bytů (k poklesu došlo v šesti krajích).

Dokončené byty v 1. až 4. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)
tabulka

V průběhu října až prosince roku 2021 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 473 bytů, což byla nejvyšší hodnota dosažená ve 4. čtvrtletí za posledních deset let. Naopak v rámci dokončené bytové výstavby evidujeme v kraji třetí nejnižší hodnotu za posledních deset let (378 dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2021).

Zahájená a dokončená bytová výstavba v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

graf

Byty v nových bytových domech se na celkové zahájené bytové výstavbě v kraji podílely téměř třetinou (30,9 %, tj. čtvrtá nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání za 1. až 4. čtvrtletí roku 2021) a na celkové dokončené bytové výstavbě v kraji čtvrtinou (25,0 %, tj. sedmá nejvyšší hodnota mezi kraji za 1. až 4. čtvrtletí roku 2021). Nejvyšší podíl bytů v nových bytových domech na celkové zahájené i dokončené bytové výstavbě byl v 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 zaznamenán v Praze (85,4% podíl, respektive 72,9% podíl). Naopak nejnižší podíl bytů v nových bytových domech na celkové zahájené bytové výstavbě byl evidován v Moravskoslezském kraji (5,1% podíl) a na celkové dokončené bytové výstavbě v Ústeckém kraji (7,2% podíl).

Zahájená a dokončená bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí

graf

V Pardubickém kraji byla v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 zahájena výstavba průměrně 4,07 bytu na tisíc obyvatel, což byla oproti celé ČR (4,23) spíše podprůměrná hodnota. Ve srovnání s ostatními kraji vykazoval Pardubický kraj šestou nejvyšší hodnotu, přičemž vyšší počet zahájených bytů na tisíc obyvatel mělo Hlavní město Praha (7,23), Středočeský kraj (5,75), Jihomoravský kraj (4,77), Jihočeský kraj (4,47) a Plzeňský kraj (4,34). Naopak ani dva zahájené byty na tisíc obyvatel neměli v Ústeckém kraji (1,97).

Posledně jmenovaný kraj měl v 1. až 4. čtvrtletí roku 2021 také nejnižší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel (1,59). Naopak nejvyšší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel byl zaznamenán ve Středočeském kraji (4,55). Na více než čtyři dokončené byty na tisíc obyvatel dosáhl ještě Plzeňský kraj (4,08) a Jihomoravský kraj (4,01). V Pardubickém kraji můžeme zaznamenat ve srovnání s ostatními kraji sedmou nejvyšší hodnotu (3,11). Ta byla oproti hodnotě za celou Českou republiku (3,24) spíše podprůměrná.

Zahájené a dokončené byty na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021

kartogram

 

 • Tabulka - Zahájené byty v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Dokončené byty v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Zahájené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Dokončené byty podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021
 • Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2021 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz