Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

18. 11. 2021

V prvních devíti měsících roku 2021 byla na území Pardubického kraje zahájena výstavba 1 653 bytů, což představuje oproti 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku nárůst téměř o čtvrtinu. Také počet dokončených bytů se v průběhu tohoto období v kraji zvýšil (o 16,6 % na 1 245 bytů). Ve srovnání s celou ČR měl kraj v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 nadprůměrnou intenzitu zahájené i dokončené bytové výstavby v přepočtu na tisíc obyvatel.

Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2021 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 1 653 bytů, což bylo oproti stejnému období předchozího roku o 23,8 % více (tj. o 318 bytů). Mezi okresy kraje byl evidován nejvyšší nárůst na Svitavsku (o 92,9 %, tj. o 208 bytů), dále následovalo Chrudimsko s nárůstem o 71,7 % (tj. o 132 bytů) a Orlickoústecko s nárůstem o 4,0 % (tj. o 13 bytů). Naopak na Pardubicku došlo k poklesu zahájené bytové výstavby o 5,8 % (tj. o 35 bytů). Na území celé České republiky se počet zahájených bytů meziročně zvýšil (o 19,5 %, tj. o 5 282 bytů).

Zahájená a dokončená bytová výstavba v okresech Pardubického kraje v 1. až 3. čtvrtletí

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2021 bylo v kraji dokončeno 1 245 bytů, což bylo oproti stejnému období předchozího roku o 16,6 % více (tj. o 177 bytů). V mezikrajském srovnání se jednalo o druhý nejvyšší procentní nárůst po Kraji Vysočina (při poklesu ve čtyřech krajích). Na území celé České republiky byl meziroční nárůst dokončené bytové výstavby nižší (o 4,2 %, tj. o 980 bytů). Zvýšení počtu dokončených bytů evidujeme ve všech okresech Pardubického kraje. Nejvyšší procentní nárůst počtu dokončených bytů byl zaznamenán v okrese Svitavy (o 46,7 %, tj. o 57 bytů), poté následovaly okresy Chrudim (o 44,7 %, tj. o 80 bytů), Pardubice (o 6,6 %, tj. o 35 bytů) a Ústí nad Orlicí (o 2,1 %, tj. o 5 bytů).

Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2021 bylo v Pardubickém kraji zahájeno i dokončeno nejvíce bytů za 1. až 3. čtvrtletí posledních deseti let. Téměř třetinu ze zahájené i dokončené bytové výstavby v kraji tvořily byty v nových bytových domech. Ty měly v kraji 32,4% podíl na celkové zahájené bytové výstavbě (pátá nejvyšší hodnota v mezikrajském srovnání) a 29,8% podíl na celkové dokončené bytové výstavbě (čtvrtá nejvyšší hodnota mezi kraji). Nejvyšší podíl bytů v nových bytových domech na celkové zahájené i dokončené bytové výstavbě byl zaznamenán v Praze (86,5% podíl, respektive 77,5% podíl). Naopak nejnižší podíl bytů v nových bytových domech na celkové zahájené bytové výstavbě byl evidován v Moravskoslezském kraji (6,1% podíl), na celkové dokončené bytové výstavbě pak v Ústeckém kraji (8,5% podíl).

Zahájená a dokončená bytová výstavba v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

V Pardubickém kraji byla v průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 zahájena výstavba průměrně 3,17 bytu na tisíc obyvatel, což byla oproti celé ČR (3,03) spíše nadprůměrná hodnota. Ve srovnání s ostatními kraji vykazoval Pardubický kraj šestou nejvyšší hodnotu, přičemž vyšší počet zahájených bytů na tisíc obyvatel mělo Hlavní město Praha (4,38), Středočeský kraj (4,02), Jihomoravský kraj (3,82), Jihočeský kraj (3,61) a Plzeňský kraj (3,22). Naopak ani dva zahájené byty na tisíc obyvatel neměli v Moravskoslezském kraji (1,94), Olomouckém kraji (1,87) a Ústeckém kraji (1,40).

Posledně jmenovaný kraj měl v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 také nejnižší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel (1,12). Rovněž v Libereckém (1,30), v Karlovarském (1,39), ve Zlínském (1,57), v Moravskoslezském (1,64) a v Jihočeském kraji (1,94) nebyly dokončeny ani dva byty na tisíc obyvatel. Naopak nejvyšší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel byl zaznamenán ve Středočeském kraji (3,29). Druhé Hlavní město Praha již nedosáhlo ani tří dokončených bytů na tisíc obyvatel (2,75). V Pardubickém kraji můžeme zaznamenat ve srovnání s ostatními kraji sedmou nejvyšší hodnotu, která byla oproti hodnotě za celou ČR spíše nadprůměrná (2,38 v kraji, 2,27 v ČR).

Zahájené a dokončené byty na 1 000 obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

 • Tabulka - Zahájené byty v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Dokončené byty v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Tabulka - Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Bytová výstavba v Pardubickém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021 - komentář v PDF
 • Více informací naleznete pod odkazy:

 • Kontakt:
  Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
  Mgr. Bc. Aleš Trpík, Tel: 466 743 415, E-mail: ales.trpik@czso.cz
  Ing. Hedvika Fialová, Tel.: 466 743 418, 737 857 459, E-mail: hedvika.fialova@czso.cz