Bytová výstavba v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

 

Bytová výstavba v Pardubickém kraji v prvním čtvrtletí roku 2017 zaznamenala výrazné oživení, byla zahájena výstavba téměř dvojnásobného počtu bytů než ve stejném období předchozího roku. Rodinné domy se staví převážně na Pardubicku, bytové domy převažují na Svitavsku.

V 1. čtvrtletí roku 2017 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 327 nových bytů, což je o 163 bytů (tj. o 99,4 %) více oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku. Oživení bytové výstavby se týkalo všech okresů Pardubického kraje. Nejvyšší meziroční nárůst bytové výstavby o 162,9 % (tj. o 57 bytů) byl zaznamenán v okrese Chrudim, v okrese Svitavy byl evidován nárůst o 151,5 % (o 50 bytů), v okrese Ústí nad Orlicí o 70,6 % (o 24 bytů) a v okrese Pardubice o 51,6 % (o 32 byty).

Z celkového počtu 327 zahájených bytů v kraji v 1. čtvrtletí roku 2017 byla zahájena výstavba 206 bytů v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 77 bytů). Výstavba nových bytových domů byla zahájena v okrese Svitavy (48 bytů), Chrudim (30 bytů) a Ústí nad Orlicí (6 bytů). Dále byla v Pardubickém kraji započata výstavba celkem 33 bytů v nástavbách, vestavbách a přístavbách k rodinným domům (12 bytů) a bytovým domům (21 bytů).

V krajském srovnání meziroční změny počtu zahájených bytů vidíme 1. čtvrtletí roku 2017 nárůst téměř ve všech krajích ČR.  Pardubický kraj se zařadil hodnotou indexu zahájených bytů na 2. místo za Olomoucký kraj. Jihočeský kraj spolu se Zlínským a Karlovarským krajem zaznamenal meziročně pokles výstavby nových bytů.

V 1. čtvrtletí roku 2017 bylo v Pardubickém kraji dokončeno 217 bytů, což je o 52 bytů (tj. o 19,3 %) méně oproti stejnému období roku 2016. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl pouze v okrese Svitavy (o 11 bytů, tj. o 36,7 %), v okrese Chrudim zůstal počet dokončených bytů stejný (37 bytů). Nejvyšší pokles počtu dokončených bytů byl meziročně evidován v okrese Pardubice (o 52 bytů, tj. o 37,4 %).

Z 217 bytů, které byly dokončeny v 1. čtvrtletí 2017 v Pardubickém kraji, připadlo 170 bytů na nové rodinné domy, které byly dokončeny ve všech okresech kraje. V lednu až březnu roku 2017 bylo v bytových domech dokončeno 17 nových bytů a všechny byly postaveny v okrese Svitavy. Dalších 15 nových bytů v kraji vzniklo v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým domům.

V rámci krajského srovnání změny počtu dokončených bytů v 1. čtvrtletí roku 2017 byl na nejvyšší příčce Kraj Vysočina (nárůst o 28,3 %), za kterým následoval Jihočeský kraj (o 25,5 %); nejvyšší pokles byl meziročně zaznamenán v Libereckém (o 40,2 %) a Olomouckém kraji (38,7 %), Pardubický kraj se zařadil na pátou nejnižší příčku.