Bytová výstavba v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

V roce 2016 byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 1 259 bytů, což je o 214 bytů (o 20,5 %) více než v roce 2015. Meziroční nárůst počtu zahájených bytů byl v Pardubickém kraji v republikovém srovnání 5. nejvyšší. Počet dokončených bytů v kraji v roce 2016 byl 1 224, což představuje meziroční nárůst o 11,7 % (o 128 bytů).

V Pardubickém kraji byla v 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 zahájena výstavba 1 259 nových bytů, tj. o 214 bytů (20,5 %) více ve srovnání se stejným obdobím roku 2015. Počet zahájených bytů meziročně vzrostl ve všech okresech kraje; největší meziroční nárůst počtu zahájených bytů byl zaznamenán v okrese Pardubice o 154 bytů (33,2 %), nejmenší v okrese Chrudim, a to o 2 byty (1,1 %).

Z celkového počtu 1 259 zahájených bytů v kraji bylo 879 bytů v nových rodinných domech (nejvíce v okrese Pardubice, 377 bytů). Výstavba nových bytových domů byla v 1. až 4. čtvrtletí 2016 zahájena v okrese Pardubice (143 bytů), Ústí nad Orlicí (6 bytů) a Svitavy (4 byty). Dále byla v Pardubickém kraji zahájena výstavba 139 bytů v nástavbách, vestavbách a přístavbách k rodinným (82 bytů) a bytovým domům (57 bytů).

Oživení bytové výstavby na republikové úrovni se v roce 2016 zpomalilo. Průměrný meziroční nárůst počtu zahájených bytů v roce 2016 činil 3,2 %, při 8,3 % v roce 2015 a 10,1 % v roce 2014. V mezikrajském porovnání změny počtu zahájených bytů se Pardubický kraj zařadil v roce 2016 na 5. pořadové místo, kam postoupil z 10. místa v roce 2015. K největšímu oživení bytové výstavby u zahájených bytů došlo v roce 2016 v kraji Jihočeském (nárůst o 50,8 %) a Královéhradeckém (o 48,9 %); pokles bytové výstavby se meziročně týkal krajů Karlovarského, Jihomoravského, Olomouckého a Hlavního města Prahy.

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 bylo v Pardubickém kraji dle předběžných údajů dokončeno 1 224 bytů, což je o 128 bytů více (tj. o 11,7 %) oproti roku 2015. Nejvyšší nárůst byl zjištěn v okrese Pardubice (o 35,9 %), dále následovaly okresy Chrudim (10,0 %) a Svitavy (4,6 %). Pokles počtu dokončených bytů byl zaznamenán pouze v okrese Ústí nad Orlicí (o 22,2 %).

Z 1 224 bytů, které byly dokončeny v 1. až 4. čtvrtletí 2016 v Pardubickém kraji, připadly 802 byty na nové rodinné domy, 271 bytů na nové bytové domy (kromě okresu Ústí nad Orlicí) a 77 bytů na nástavby a přístavby k rodinným (46 bytů) a bytovým (31 bytů) domům.

Mírné oživení bytové výstavby u dokončených bytů v roce 2016 je patrné i na republikové úrovni. Meziroční nárůst počtu dokončených bytů dosáhl v roce 2016 v ČR hodnoty 8,9 %, když v roce 2015 činil nárůst 4,8 % a v roce 2014 meziročně poklesl o 5,1 %. Pardubický kraj se zařadil hodnotou meziročního nárůstu dokončených bytů v roce 2016 na 7. pořadové místo v mezikrajském srovnání, nejvyšší nárůst zaznamenal kraj Plzeňský (29,2 %), mírný pokles se týkal 5 krajů ČR.