Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2018

 

Celkové výdaje na vědu a výzkum v Česku přesáhly v roce 2018 100 miliard Kč a meziročně vzrostly o téměř 14 %. Centrem výzkumu a vývoje zůstává Praha. Vybavenost českých domácností počítačem dosahovala v roce 2018 téměř 80 %. Internet v ČR využívá 81 % osob starších 16 let, přičemž uživatelů přibývá zejména mezi seniory.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2018 zabývalo 74 969 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou činnostem v oblasti VaV). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2017 se zvýšil o 7,5 %, přičemž nárůst byl zaznamenán ve všech krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2018 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 102,8 miliardy korun a proti roku 2017 vzrostly téměř o 14 %. Více než pětinový relativní nárůst byl zaznamenán v Olomouckém a v Plzeňském kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž byla v roce 2018 realizována více než třetina celkových výdajů, konkrétně 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem na těchto výdajích v České republice přibližně 16 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (2,9 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují necelých 2,7 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském a Ústeckém kraji se podíl pohybuje kolem 0,3 % HDP.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 57,4 mld. Kč, z toho více než čtvrtina (28,3 %) v hl. m. Praze. S odstupem následují kraje Středočeský kraj (19,1 %)  a Jihomoravský (14,7 %). Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo 35 mld. Kč, tedy o 3,8 mld. více než v roce 2017. Největší část prostředků (15,9 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 10,0 mld. Kč získaly ústavy Akademie věd ČR a 4,5 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Jihočeském kraji v roce 2018:

  • pracovalo v oblasti výzkumu a vývoje 2,5 tis. osob, z toho 52,8 % v podnikatelském sektoru
  • na výzkum bylo vydáno téměř 3,5 miliardy Kč, meziročně o necelých 18 % více
  • bylo podáno 14 patentových přihlášek a uděleno 25 patentů
  • bylo evidováno 6,1 tis. Specialistů v oblasti vědy a techniky, kteří si v průměru vydělávali více než 43 tis. Kč (průměrná hrubá měsíční mzda)

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj v krajích v roce 2018

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2017 zabývalo 192,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 48,1 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze a v Jihomoravském kraji.

Počítač má doma 78 % českých domácností, tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste však využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu. Ve 2. čtvrtletí roku 2019 se alespoň jeden takový počítač nacházel ve dvou třetinách domácností.

Internet v České republice používá 81 % osob starších 16 let. Každý den se k síti připojovalo 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na současných 39 %.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2018 dosáhl v republikovém průměru 79,6 %, nejvíce to bylo v Praze (83,6 %), nejméně v Ústeckém kraji (73,9 %). Roste podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2018 jej používalo v hlavním městě Praze 66,3 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (63,2 % uživatelů v roce 2018) či Karlovarský (59,6 %).

Internetové bankovnictví využívá v České republice 63 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se také podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v současné době je to téměř 60 %.

Graf 2 Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů
Graf 2 Domácnosti vybavené osobním počítačem podle krajů

 Graf 3 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů
 Graf 3 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

V Jihočeském kraji v roce 2018:

  • bylo necelých 78 % domácností vybaveno připojením k internetu
  • více než 55 % obyvatel starších 16 let využívalo internet na mobilním telefonu
  • nakupovalo přes internet téměř 55 % populace starší 16 let
  • využívala internetové bankovnictví více než polovina Jihočechů ve věku 16 a více let

Další informace najdete v tabulkách z oblasti výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání. Tyto údaje je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání krajů v roce 2018 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.