Ve 3. čtvrtletí 2020 se v kraji ubytovalo méně hostů na více noclehů než loni

 

Počet hostů, kteří se ve 3. čtvrtletí 2020 ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje, poklesl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku podle předběžných výsledků o 3,0 % (24 tis. osob), ale počet jejich přenocování se díky mírnému prodloužení pobytů zvýšil o 4,8 % (+110 tis. noclehů).

 

Uvolnění opatření přijatých na jaře v souvislosti s koronavirovou krizí a doporučení trávit letní dovolenou raději v tuzemsku se projevilo ve zvýšení počtu tuzemských hostů v hromadných ubytovacích zařízeních kraje v červenci a srpnu meziročně téměř o jednu čtvrtinu, v září o více než 10 %. Zvýšený domácí cestovní ruch v zařízeních kraje celkem téměř vykompenzoval dvoutřetinový úbytek cizinců. Úhrnem se podle předběžných výsledků v HUZ kraje ubytovalo v červenci 326 tis. hostů, to je o 1,0 % více než loni, v srpnu 319 tis. hostů (+2,4 %) a v září 136 tis. hostů, což znamenalo meziroční pokles o 20,5 %.

Graf 1 Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje
v měsících 3. čtvrtletí v letech 2012 až 2020

Graf 1 Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského kraje v měsících 3. čtvrtletí v letech 2012 až 2020

Za celé 3. čtvrtletí 2020 se proti stejnému období předchozího roku ubytovalo v HUZ Jihočeského kraje o 126 tis. hostů z tuzemska více (+21,9 %), to však nenahradilo zcela úbytek 151 tis. hostů z ciziny (−66,0 %). Protože tuzemští hosté se obvykle zdrží v HUZ na více nocí než cizinci, byly výsledky podle počtu přenocování příznivější. Počet přenocování tuzemských hostů se meziročně zvýšil o 355 tis. (+19,3 %) a zcela kompenzoval výpadek 246 tis. noclehů (−57,1 %) zahraničních hostů. V mezikrajském srovnání byl relativní nárůst počtu domácích hostů Jihočeského kraje třetí nejvyšší a přírůstek jejich přenocování pátý nejvyšší. Naopak v zahraniční návštěvnosti byl relativní propad počtu příjezdů druhý nejhlubší po Praze a počtu přenocování čtvrtý nejhlubší.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2020

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2020

Do úbytku zahraničních hostů kraje se promítl především výpadek hostů z Asie, kterých oproti loňským 95 tis. letos přijel 1 tis., tedy o 98,9 % méně. Nerezidentů z evropských zemí se v kraji letos ubytovalo 76 tis., oproti loňským 121 tis. (-37,2 %). Přesně 600 hostů letos přijelo z Ameriky, což bylo oproti loňským 11 tis. hostů o 94,3 % méně.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2020 podle zemí

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2020 podle zemí

Vlivem extrémního úbytku hostů z Asie a Ameriky jsou v TOP 10 zahraničních zemí podle počtu hostů i podle počtu přenocování evropské země v čele s Německem, které se na počtu cizinců i počtu jejich přenocování podílelo více než z jedné třetiny. Pořadí na druhém až pátém místě je podle počtu hostů i jejich přenocování shodné: Slovensko, za ním Polsko, které jako jediné převýšilo loňské příjezdy, dále Rakousko a Nizozemsko. Těchto prvních pět zemí se na počtu cizinců a jejich přenocování podílelo z více než 80 %. Z Číny, která byla ve 3. čtvrtletí 2019 pro jihočeská HUZ největší zdrojovou zemí s 55 tis. hosty, přijelo letos do kraje méně než sto osob.

Ve skladbě nerezidentů podle kontinentů převažovali ve 3. čtvrtletí 2020 mezi ubytovanými nerezidenty z 97,7 % Evropané, podíl hostů z Asie představoval 1,3 %, z Ameriky 0,8 %, podíl hostů z Afriky a Austrálie byl shodný po 0,1 %.

Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020

Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020

HUZ celé České republiky se ve 3. čtvrtletí 2020 v meziročním srovnání snížil počet ubytovaných hostů o 20,7 % (−1,6 mil. osob) a počet přenocování o 16,8 % (−3,5 mil. nocí). Tento vývoj byl způsoben více než dvoutřetinovým poklesem počtu cizinců a jejich noclehů. Výpadek zahraničních klientů byl částečně kompenzován zvýšením domácího cestovního ruchu celkem o více než 17 %.

Z regionálního hlediska došlo ve 3. čtvrtletí ve všech krajích k meziročnímu zvýšení počtu tuzemských hostů a jejich přenocování a současně ve všech krajích k meziročnímu poklesu počtu zahraničních hostů a jejich přenocování. Nejzávažnější výpadek zahraniční klientely pociťují HUZ hlavního města Prahy, ve kterých se oproti loňským 2 mil. letos ubytovalo 429 tis cizinců. Největší zvýšení domácího cestovního ruchu vykázala HUZ Karlovarského kraje, kde se počet tuzemských hostů zvýšil více než o 60 %.

Zhruba v polovině krajů stačil domácí cestovní ruch nahradit výpadek hostů z ciziny a jejich přenocování. V meziročním srovnání tak vzrostl celkový počet ubytovaných hostů v 6 krajích a počet jejich přenocování vzrostl v osmi krajích. Nejlepší výsledky dosáhly kraje Liberecký, Královéhradecký a Kraj Vysočina. Naproti tomu největší výpadek hostů postihl HUZ hlavního města Prahy, kde ve 3. čtvrtletí oproti loňsku chyběly více než dvě třetiny hostů.

Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020

Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020