V únoru 2021 se v kraji snížil počet zemřelých ve srovnání s lednem tohoto roku

 

Z předběžných údajů, které Český statistický úřad zveřejnil, vyplývá, že v únoru 2021 zemřelo v Jihočeském kraji 729 osob, což je o 16,6 % více oproti pětiletému průměru let 2015–2019. Nárůst počtu zemřelých byl o něco nižší než v předchozím měsíci.

Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v únoru 2021 celkem 13,5 tisíce obyvatel České republiky, což je o 3,7 tisíc více než v únoru 2020 a jedná se téměř o 36% nárůst proti pětiletému průměru (2015–2019).

Nepříznivá epidemická situace a s ní spojený nárůst úmrtí se dlouhou dobu projevuje ve všech krajích ČR, nejvíce v Karlovarském kraji, kde byl počet zemřelých v únoru 2021 o 168,5 % vyšší než průměr let 2015 – 2019. Naopak v Kraji Vysočina a Zlínském kraji se počty zemřelých téměř vrátily k průměrným únorovým hodnotám.

Jihočeský kraj patří mezi kraje, kde byl v únoru 2021 zaznamenán nižší nárůst počtu zemřelých (16,6 %) proti průměru let 2015–2019 (na čtvrtém místě mezi kraji). Také v porovnání s předchozím měsícem byly již počty zemřelých nižší, nicméně je nutné zdůraznit, že se jednalo jen o 28 únorových dní. Celkem na území kraje v únoru 2021 zemřelo 407 mužů a 322 žen. Mezi zemřelými byli nejčastěji lidé ve věku 75+, celkem 427.

Graf Týdenní počty zemřelých (předběžné údaje)Graf Týdenní počty zemřelých (předběžné údaje)