V roce 2021 zemřelo v Jihočeském kraji 8 335 obyvatel

 

Z předběžných údajů, které Český statistický úřad zveřejnil, vyplývá, že v roce 2021 zemřelo v Jihočeském kraji 8 335 osob, což je o 6,9 % více než v předchozím roce. Velký nárůst počtu zemřelých je v úzké souvislosti s epidemií nemoci covid-19.

 

Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce 139,6 tisíce obyvatel České republiky, což je o 10,3 tisíce více než v roce 2020 a jedná se o 8% nárůst.

Pokračující nepříznivá epidemická situace se projevila ve všech krajích, kdy byly počty zemřelých v letech 2020 a 2021 podstatně vyšší než v předchozích letech. V meziročním srovnání byl zaznamenán nejvyšší nárůst počtu zemřelých v Královéhradeckém kraji (+14,4 %), V Kraji Vysočina, jako jediném v ČR, byl zaznamenán nepatrný meziroční pokles počtu zemřelých (−0,3 %). Vysoké počty zemřelých opět ovlivnily ukazatel střední délka života (naděje dožití) a byl zaznamenám její pokles u obou pohlaví (u mužů o 1,1 roku a u žen o 0,8 roku).

Tab. Počty zemřelých ve letech 2015 až 2021

Tab. Počty zemřelých ve letech 2015 až 2021

Jako v celé České republice byl také v Jihočeském kraji nárůst počtu zemřelých nejvyšší ve sledované poválečné historii. Celkem na území kraje v roce 2021 zemřelo 4 428 mužů a 3 907 žen. Mezi zemřelými byli nejčastěji muži ve věku 70 až 79 let a ženy ve věku 85 a více let. Největší počet zemřelých byl v kraji zaznamenán v měsíci březnu, celkem 1 019 úmrtí (nejvíce v 10. týdnu roku 2021). Nejhorším dnem z pohledu počtu úmrtí v Jihočeském kraji byl 12. leden 2021, kdy zemřelo 45 osob.

Graf Týdenní počty zemřelých (předběžné údaje)

 Graf Týdenní počty zemřelých (předběžné údaje)