V prvním čtvrtletí 2019 žilo na území Jihočeského kraje 642 201 obyvatel

 

K 31. březnu 2019 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 642 201 obyvatel, z tohoto počtu 324 817 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 68 osob. Nepatrné zvýšení počtu obyvatel kraje ovlivnil kladný migrační vývoj, přirozená měna obyvatelstva byla naopak v záporných hodnotách.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2019

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2019

Živě se v kraji narodilo 1 620 dětí, z toho 815 chlapců. Proti stejnému období minulého roku je to jen o 8 dětí méně. Celková porodnost (v porovnání s 1. čtvrtletím 2018) v přepočtu na 1 000 obyvatel byla v České republice nižší (10,0 ‰), také v Jihočeském kraji mírně klesla. S relativní hodnotou porodnosti 10,2 ‰, se Jihočeský kraj řadí na šesté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese Jindřichův Hradec (11,4 ‰), nejnižší pak v okrese Písek a Strakonice (9,5 ‰). Jako prvorozené se narodilo 46,3 % dětí, druhorozených bylo 38,5 % a zbylých 15,2 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Nepatrně se zmírnil dlouhodobý trend ve zvyšování podílu dětí narozených neprovdaným ženám. Podíl dětí narozených mimo manželství byl nižší než ve stejném období minulého roku a dosáhl hodnoty 49,3 % (nejméně v okrese České Budějovice 45,5 %, nejvíce v okrese Jindřichův Hradec 53,9 %).

V 1. čtvrtletí 2019 zemřelo 1 853 osob; (946 mužů), to je o 15 více než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80–89 let. Celková úmrtnost (11,7 ‰) byla v kraji vyšší než republikový průměr (11,4 ‰) a byla šestá nejvyšší v krajích ČR. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese České Budějovice (10,6 ‰), naopak nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Tábor (14,7 ‰).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Podstatně menší počet živě narozených dětí než zemřelých osob snížil během čtvrtletí počet obyvatel kraje o 233 osob. Přirozená měna byla ve většině krajů v záporných hodnotách, kromě hlavního města Prahy. V Jihočeském kraji byl přirozený úbytek v přepočtu na tisíc obyvatel vyšší (-1,5 ‰) než průměr ČR (-1,4 ‰). Ve všech okresech kraje, kromě okresu Jindřichův Hradec, byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatelstva s nejvyšší zápornou hodnotou v okrese Tábor.

V 1. čtvrtletí 2019 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 1 931 osob, naopak 1 630 osob se z kraje odstěhovalo. Nejvyšší kladné saldo migrace bylo v okrese Tábor (+160 osob), záporné saldo migrace měl především okres Jindřichův Hradec (-71 osob). Z ciziny se do Jihočeského kraje přistěhovalo 880 osob a naopak do ciziny se odstěhovalo 464 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 3 448 osob.

Sňatečnost v kraji (1,5 ‰) byla nepatrně vyšší než průměr za celou ČR (1,4 ‰) a byla v mezikrajském srovnání na 6. příčce. Celkem bylo uzavřeno 231 sňatků, což je o 22 více než před rokem. Pokud do manželství vstoupí oba snoubenci svobodní, jedná se tzv. protogamní sňatky. V Jihočeském kraji bylo uzavřeno těchto sňatků celkem 113. Pro dalších 61,9 % ženichů a 58,4 % nevěst se jednalo o první sňatek, kdy jejich partneři již měli tuto zkušenost za sebou. V kraji byla sňatečnost nejvyšší v okrese Český Krumlov, nejnižší v okrese Písek.

Rozvodovost (2,2 ‰) byla v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019 stejná jako v předchozím roce a byla stejná jako republikový průměr. Bylo rozvedeno 344 manželství, to je meziročně o 4 rozvody méně. Téměř 36,9 % rozvodů bylo podáno na návrh ženy a 50,3 % na společný návrh. Pro 80,5 % mužů a 84,3 % žen šlo o ukončení jejich prvního manželství. V rámci kraje byla rozvodovost nejvyšší v okrese České Budějovice (2,4 ‰), naopak nejnižší v okrese Český Krumlov (1,8 ‰).

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 57,6 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v 49,5 % o manželství s jedním dítětem, v 46,0 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 9 manželství se 3 a více nezletilými dětmi.

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Údaje o potratech za 1. čtvrtletí 2019 nejsou obsaženy z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Kojenecká úmrtnost (4,9 ‰) byla nižší než v 1. čtvrtletí 2018, ale byla vyšší než republikový průměr. Novorozenecká úmrtnost (1,9 ‰) byla naopak vyšší než v předchozím roce a byla také vyšší než celorepublikový průměr.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019