V kraji v 1. čtvrtletí 2019 došlo k oživení bytové výstavby

 

Od začátku ledna do konce března 2019 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 529 bytů, tedy o 147 bytů více než ve stejném období předchozího roku. Dokončeno bylo 513 bytů, což bylo téměř o polovinu více než za první tři měsíce roku 2018. Z dokončených bytů necelé dvě třetiny připadaly na byty v rodinných domech. V 1. čtvrtletí 2019 nebyl v celém kraji zahájen ani dokončen žádný byt v domovech pro seniory.

Zahájené byty

V prvním čtvrtletí roku 2019 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba celkem 529 bytů, které představovaly 5,5 % celorepublikové započaté výstavby. Meziroční nárůst o téměř 40 % oproti stejnému období roku 2018 byl vyšší než celorepublikový průměr (+25,6 %) a v mezikrajském srovnání řadil kraj na čtvrtou nejvyšší příčku. Nejvíce zahájených bytů v rodinných domech dlouhodobě vykazuje Středočeský kraj (1 246), v Praze pak byla započata výstavba největšího počtu bytů v bytových domech (922). Nejvyšší meziroční nárůst počtu zaháje-ných bytů vykázal Liberecký kraj (+265 %), a to díky zahájení 390 bytů v bytových domech.

Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se podílel téměř z poloviny okres České Budějovice (48,4 %), nejnižší podíl zahájených bytů uvedl okres Strakonice (4,7 %). Meziroční nárůst zahájené bytové výstavby v Jihočeském kraji vykázalo 5 okresů, pokles byl zaznamenán v okresech Strakonice (−7,4 %) a Tábor (−25,6 %).

Tab. 1 Zahájené byty v 1. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji

V téměř všech jihočeských okresech připadalo více než 60 % ze zahájené výstavby na rodinné domy, výjimku tvořil pouze okres České Budějovice, kde byla započata výstavba 129 bytů v bytových domech, tedy více než polovina všech zahájených. Další výstavba bytů v bytových domech byla zahájena již jen v okrese Tábor.

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Za první tři měsíce roku 2019 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 513 bytů, což představuje 6,3 % všech letos dokončených bytů v Česku. Meziročně bylo v kraji dokončeno o 166 bytů více než za stejné období předchozího roku, tedy téměř o polovinu (+47,8 %). Tento nárůst byl v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší. Meziroční pokles dokončené výstavby byl zaznamenán pouze ve čtyřech krajích. V jižních Čechách připadalo na dokončené byty v rodinných domech 63,2 %, což bylo více než celorepubliková hodnota (54,3 %). Celkem 324 dokončených bytů v rodinných domech byl nejvyšší počet za 1. čtvrtletí od roku 2012.

Meziroční nárůst počtu dokončených bytů v Jihočeském kraji nejvíce ovlivnilo dokončení 287 bytů v okrese České Budějovice, což od začátku ledna do konce března představovalo téměř 56 % všech dokončených bytů v kraji. Naopak v okrese Strakonice bylo dokončeno o necelých 43 % méně bytů než v prvním čtvrtletí roku 2018.

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. čtvrtletí 2019 v Jihočeském kraji

Podíl dokončených bytů v rodinných domech představoval v pěti okresech více než 75 %. Na Prachaticku vzrostl počet dokončených bytů v rodinných domech meziročně na dvojnásobek. Pouze v okresech České Budějovice a Tábor bylo dokončeno větší množství bytů v bytových domech. Jejich podíl činil zhruba polovinu ze všech postavených bytů v okrese.