Spotřeba paliv a energií v domácnostech Jihočeského kraje

 

V jihočeských domácnostech je nejméně z celé republiky rozšířeno využívání zemního plynu, na druhou stranu v nadprůměrné míře jsou využívány obnovitelné zdroje energie. Potvrzuje se tak, že energetickou spotřebu domácností vedle ekonomických, environmentálních a jiných faktorů ovlivňuje především dostup­nost zdrojů.

Tyto a další výsledky přináší výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech Energo 2015, které proběhlo v období od července 2015 do ledna 2016 ve 20 tis. domácnostech celé České republiky. Plně vyšetřeno bylo 73 % vybraných domácností celé republiky, v Jihočeském kraji byla úspěšnost šetření nejvyšší - podařilo se vyšetřit 80 % vybraných domácností. Vzhledem k tomu, že výsledky pocházejí z výběrového šetření, je třeba mít na paměti, že mohou být zatíženy výběrovou chybou.

Drtivá většina bytů, ve kterých žijí jihočeské domácnosti, se nachází v zateplených domech. Nejčastějším prvkem zateplení domu jsou tepelně-izolační okna, která mají zabudované tři čtvrtiny bytů. Zateplené stěny mají dvě pětiny a zateplenou střechu domu víc než jedna třetina bytů. Podíl bytů s tepelně-izolačními okny je shodný s celorepublikovou strukturou, kraj má ale nižší podíl zateplených stěn domů a naopak mírně vyšší podíl zateplených střech domů. Byty v domech bez zateplení obývá necelá pětina domácností - to platí jak v Jihočeském kraji, tak v celé České republice.

Graf 1: Používání vybraných druhů paliv a energií bez ohledu na účel využití v domácnostech
Jihočeského kraje a České republiky v roce 2015

Graf 1: Používání vybraných druhů paliv a energií bez ohledu na účel využití v domácnostech Jihočeského kraje a České republiky v roce 2015

Celorepublikově je největší část energií, které domácnosti spotřebovaly, určena k vytápění a nejrozšíře­nějším typem energie je elektřina. Tu využívají všechny domácnosti – v jižních Čechách všech 276 tis. domácností. V kraji je na druhém místě nakupované teplo, využívá ho 39 % domácností, a na třetím místě zemní plyn, který má k dispozici necelých 38 % domácností. Rozšíření zemního plynu je v mezikraj­ském srovnání nejnižší kvůli malé plynofikaci obcí, která je limitovaná vzdáleností od stávající trasy plynovodů. Problematickou dostupnost zemního plynu v kraji vyvažuje častější využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), mezi které patří např. palivové dřevo, pelety, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, a také častější užívání tuhých paliv. Využívání těchto druhů paliv je mezi kraji páté nejrozšířenější.

Elektřinu v Jihočeském kraji využívá téměř 90 % domácností na vaření, většinou slouží jako jediný zdroj, ale 16 % domácností ji používá v kombinaci se zemním plynem. Výhradně nebo v kombinaci s jiným palivem elektřinu používá k ohřevu vody 47 % a na vytápění 12 % jihočeských domácností. Ve srovnání s průměrnou českou domácností využívají jihočeské domácnosti elektřinu ve větší míře. Roční spotřeba elektřiny v kraji činila v průměru na 1 byt 3,8 MWh a domácnost za ni zaplatila v průměru 15 tis. Kč.

Nakupované teplo je využíváno zejména v bytových domech k vytápění a k ohřevu vody. V Jihočeském kraji ho odebírají necelé dvě pětiny z celkového počtu domácností. Ve srovnání s celorepub­likovým podílem je to poněkud méně, vlivem menšího zastoupení bytů v bytových domech ve struktuře bytového fondu. Roční spotřeba nakupovaného tepla průměrné domácnosti činila 25 GJ na byt a domácnost za něj uhradila cca 18 tis. Kč.

Graf 2: Domácnosti podle používaných paliv k vybraným účelům v Jihočeském kraji a ČR v roce 2015

Graf 2: Domácnosti podle používaných paliv k vybraným účelům v Jihočeském kraji a ČR v roce 2015

Zemní plyn využívá výhradně nebo v kombinaci s jiným palivem či energií necelá čtvrtina jihočeských domácností na vytápění a na vaření. Přitom v případě vaření jde zejména o použití plynu v kombinaci s elektřinou. Na ohřev vody slouží zemní plyn 14 % jihočeských domácností. Spotřeba zemního plynu průměrnou jihočeskou domácnost, která ho používá, přišla odhadem na 15 tis. Kč za rok. Jak již bylo zmíněno, je užívání zemního plynu v domácnostech Jihočeského kraje rozšířeno nejméně ze všech krajů.

Naopak využíváním energie z obnovitelných zdrojů v domácnostech se jižní Čechy řadí ke špičce. Obnovitelné zdroje energie (OZE) využívá plná třetina jihočeských domácností. Častěji slouží k vytápění v kombinaci s jinými zdroji. Jako výhradní zdroj jsou OZE využívány desetinou jihočeských domácností, tímto podílem se jižní Čechy řadí na první místo mezi kraji.

Při šetření Energo 2015 byla zjišťována i vybavenost domácností vybranými spotřebiči. Na vaření využívají necelé dvě třetiny jihočeských domácností elektrickou varnou desku a necelá čtvrtina domácností plynovou varnou desku. Tím se kraj výrazně odlišuje od celorepublikové vybavenosti, kde je podstatně vyšší podíl domácností používajících plynovou varnou desku a podstatně nižší podíl využívající její elektrickou obdobu. Troubou na elektřinu je v kraji vybaveno 86 % domácností, na plyn 8 % domácností. I zde je výrazný rozdíl od výsledků za ČR.

Bez televizoru se už neobejde téměř žádná domácnost. Jeden televizní přijímač má 70 % domácností a dalších 28 % domácností vlastní dva a více přijímačů. Televizory bývají v průměru zapnuty 30,7 hod. týdně a jejich průměrné stáří je 5,5 let. Druhým nejběžnějším velkým spotřebičem je automatická pračka, kterou je vybaveno 97 % jihočeských domácností, toto číslo zahrnuje i automatické pračky se sušičkou. 10 % domácností si pořizovalo pračku během posledních dvou let před statistickým šetřením a 15 % domácností mělo pračku starší 10 let. Chladničkou s mrazákem bylo v kraji vybaveno 93 % domácností, přitom některé domácnosti měly víc než jeden spotřebič. Spotřebiče byly v průměru staré 7,2 let. Kromě toho 9 % domácností mělo samostatnou chladničku a téměř 27 % domácností vlastnilo alespoň jeden samostatný mrazák. Ve vybavenosti samostatným mrazákem se v mezikrajském srovnání jihočeské domácnosti umístily na čtvrtém místě. Alespoň jedním počítačem (včetně notebooku) disponovalo 69 % domácností, v průměru byl využíván 23 hodin týdně.

Víc než dvě třetiny domácností Jihočeského kraje využívají osobní automobil, ať vlastní nebo z půjčovny či služební pro soukromé účely. Přitom 13 % domácností využívá dvě a více aut. Z 63 % převládají auta na benzin, z 36 % jde o auta na naftu a necelé jedno procento jezdí na alternativní paliva. Motocykly nebo skútry používá téměř 4 % domácností.

Graf 3: Automobily využívané domácnostmi Jihočeského kraje podle kilometrů ujetých za posledních
12 měsíců
(počet automobilů v tisících a podíl z celkového počtu v %)

Graf 3: Automobily využívané domácnostmi Jihočeského kraje podle kilometrů ujetých za posledních 12 měsíců

Pro soukromé účely ujeli Jihočeši za rok jednostopými a dvoustopými motorovými vozidly v průměru 8,5 tis. km po České republice a 3,0 tis. km za hranicemi při průměrné spotřebě 7,2 l na 100 km. Jihočeské domácnosti využívají motorová vozidla ve srovnání s průměrnou českou domácností ve větší míře. Průměrným počtem najetých kilometrů v tuzemsku se řadí na třetí místo mezi kraji a ujetými kilometry v zahraničí na druhé místo.

 • Vybrané údaje z výsledků šetření ENERGO 2015 v Jihočeském kraji a České republice
 • Spotřeba paliv a energií v domácnostech Jihočeského kraje - aktualita v PDF
 • Související informace:
 • Statistika&My Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690