Požáry v Jihočeském kraji v roce 2020

 

V roce 2020 likvidoval Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje celkem 1 013 požárů, při nichž se zranilo 44 osob a 5 osob bylo usmrceno. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla v kraji částky 170,4 mil. Kč a uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 842,1 mil. Kč.

Na území České republiky vzniklo v roce 2020 celkem 17 346 požárů s celkovou přímou škodou 2 582 300 tis. Kč, přímá škoda na 1 požár činila 148 870 Kč. Při požárech v ČR bylo v roce 2020 usmrceno celkem 144 osob (jsou zde zahrnuty také osoby, které byly nalezeny mrtvé na místě požáru, následným šetřením se pak zjistilo, že nezemřely v důsledku požáru). V přímé souvislosti s požárem bylo usmrceno 107 osob.

V porovnání s minulým rokem došlo k poklesu počtu požárů v ČR o 7,8 %, naopak přímá škoda způsobená požáry vzrostla o 16,5 %. V rámci mezikrajského srovnání došlo ke snížení celkového počtu vzniklých požárů ve všech krajích s výjimkou Plzeňského (+0,3 %), Vysočina (+0,7 %) a Zlínského kraje (+1,1 %). Nejvyšší meziroční pokles počtu požárů byl v Olomouckém kraji (-15,5 %).

Tab. 1 Požáry podle krajů v roce 2020
Tab. 1 Požáry podle krajů v roce 2020

Prvenství v počtu vzniklých požárů v roce 2020 patřilo Středočeskému kraji (2 610), naopak nejméně požárů zaznamenal Karlovarský kraj (672). Nejvíce osob se v souvislosti s požáry zranilo v roce 2020 ve Středočeském kraji (181 osob), nejméně zraněných bylo v Plzeňském kraji (41 osob). Nejvíce usmrcených osob bylo v Moravskoslezském kraji, naopak v Olomouckém kraji zemřela při požárech jedna osoba.

Graf 1 Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2020
Graf 1 Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2020

Z dlouhodobého pohledu bývá od roku 1997 zaznamenáno nejvíce požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel v kraji Ústeckém. Pouze v letech 2015 a 2017 vzniklo nejvíce požárů na tisíc obyvatel v Karlovarském kraji. V roce 2020 připadalo na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje 2,4 požáru. Více než 2 požáry na tisíc obyvatel bylo také uvedeno v kraji Libereckém a Karlovarském. Průměr ČR byl 1,8 požáru na tisíc obyvatel.

Graf 2 Požáry v Jihočeském kraji v letech 2000 až 2020
Graf 2 Požáry v Jihočeském kraji v letech 2000 až 2020

Jihočeský kraj se na celkovém počtu požárů v ČR v roce 2020 podílel 5,8 % a v rámci mezikrajského srovnání se umístil na 7. nejvyšší příčce. V kraji vzniklo celkem 1 013 požárů, v porovnání s minulým rokem došlo k poklesu o 12,1 %. V relativním vyjádření (v přepočtu na 1 000 obyvatel) byl podíl stejný jako průměr ČR. Přímá škoda způsobená požáry oproti roku 2019 vzrostla o 14,3 % na 170 395 tis. Kč. Přímá škoda na 1 požár byla vyčíslena v Jihočeském kraji na 168 208 Kč a v rámci sledovaného období byla v kraji druhá nejvyšší. Hodnota majetku uchráněného před požáry dosáhla v kraji v roce 2020 částky 842,1 mil. Kč, což je více než dvojnásobek částky oproti minulému roku.

Tab. 2 Požáry v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020
Tab. 2 Požáry v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020

Z pohledu meziokresního srovnání došlo v roce 2020 nejvíce k požárům v okrese České Budějovice (264 požárů), nejméně často hořelo na Prachaticku (92 požárů). V přepočtu na 1 000 obyvatel nejčastěji hořelo v okresech Český Krumlov a Jindřichův Hradec, ve kterých připadalo na tisíc obyvatel 2,0 požárů.

Nejvyšší přímá škoda a přímá škoda na 1 požár byla zaznamenána v okrese Tábor, naopak nejnižší škody byly vyčísleny v okrese Písek. Nejvyšší hodnotu majetku uchráněného před požáry vykázal okres Tábor.

Při požárech v kraji zemřelo 5 osob, přičemž z toho v přímé souvislosti s požárem byli usmrceni 3 lidé (po jedné osobě v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Strakonice). Celkem se v kraji zranilo 44 osob, z tohoto počtu bylo nejvíce osob zraněno při požárech v okrese České Budějovice (18), naopak 2 osoby byly zraněny v okresech Prachatice a Strakonice.

 

 • Požáry v Jihočeském kraji v roce 2020 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Požáry podle krajů v roce 2020
 • Tab. 2 Požáry v Jihočeském kraji a jeho okresech v roce 2020
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693