Podíl nezaměstnaných v kraji činil v říjnu 2,6 %

 

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci října 2022 evidováno celkem 11 518 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,6 % a mezi kraji byl druhý nejnižší. Oproti konci září nepatrně vzrostl počet uchazečů (+0,4 %) a mírně se snížil počet volných pracovních míst (−1,2 %).

V rámci mezikrajského srovnání byla k 31. 10. 2022 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v krajích Ústeckém. Meziměsíční největší pokles podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu zaznamenal Kraj Vysočina (−0,1 p. b.). Celorepublikový průměr (3,5 %) přesáhly kraje Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský Jihomoravský a Liberecký.

Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 2,9 uchazečů.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 10. 2022
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 10. 2022

Ke konci měsíce října bylo na území Jihočeského kraje evidováno 11 518 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 10 243 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji zvýšil (+0,4 %). Obdobný trend byl zřejmý ve čtyřech okresech kraje, naopak na Táborsku, Písecku a Českobudějovicku nezaměstnaných ubylo. V porovnání s minulým měsícem zaznamenal nejvyšší nárůst počtu uchazečů o zaměstnání okres Jindřichův Hradec (+3,7 %).

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 0,8 %. V rámci meziokresního srovnání došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání v okresech České Budějovice (−7,3 %), Český Krumlov (−1,0 %) a Tábor (−7,0 %).

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 88,9 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že se v říjnu 2022 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 2 238 osob a 2 189 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 479 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 44,6 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 35,0 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 9 867 Kč.

V Jihočeském kraji převažovaly v říjnu 2022 mezi nezaměstnanými ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 58,4 %. Vyšší nezaměstnanost žen byla patrná ve všech okresech kraje. Nejvyšší podíl žen uvedl okres Písek (61,7 %).

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem října v Jihočeském kraji hodnoty 2,6 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,5 %). Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Ústeckém (5,3 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 6,7 % a lidé se zdravotním postižením 16,3 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Ke konci října bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 18 580 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 8,3 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních míst o 1,2 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. říjnu 2022 v Jihočeském kraji 0,6 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji), přičemž meziročně se tento údaj nezměnil.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci září 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 629 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,1 %. Naopak ve věkové skupině do 19 let bylo osob hledajících zaměstnání nejméně (668). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl ke konci října v kraji 42,7 let. Meziročně se snížil o 0,3 roku.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku
Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle dosaženého vzdělání bylo mezi uchazeči o zaměstnání v kraji evidováno nejvíce osob s výučním listem. Osoby s tímto typem vzdělání se na celkovém počtu podílely 36,9 %. Naopak nejméně nezaměstnaných uvedlo vysokoškolské vzdělání (9,6 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání
Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

K 31. říjnu 2022 bylo v kraji necelých 64 % žadatelů o práci evidováno kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání však došlo k nárůstu počtu uchazečů v kategorii do 3 měsíců (+35,7 %), 3 až 6 měsíců (+12,7 %) a nad 24 měsíců (+11,3 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti
Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Podíl nezaměstnaných v kraji činil v říjnu 2,6 % - komentář v pdf
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 10. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji
 • Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce, podíl nezaměstnaných osob
 • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 693, 797 874 035
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz