Počet zemřelých v kraji se v květnu přiblížil dlouhodobému průměru

 

Z předběžných údajů, které Český statistický úřad zveřejnil, vyplývá, že v květnu 2021 zemřelo v Jihočeském kraji 580 osob, což je o 9,4 % více proti průměru let 2015–2019.

Podle dosud dostupných údajů zemřelo v květnu 2021 celkem 9 349 obyvatel České republiky. Počet zemřelých byl vyšší o 554 osob než v květnu 2020 a v porovnání s pětiletým průměrem se jednalo již jen o 5% nadúmrtnost.

Pokračující zlepšování koronavirové situace se v květnu projevilo ve všech krajích Česka. V hlavním městě Praze (-7,5 %) a Karlovarském kraji (-4,7 %) dokonce došlo k poklesu počtu zemřelých proti průměru let 2015–2019. Naopak nejvyšší nárůsty počtu zemřelých byly zaznamenány v Kraji Vysočina (+17,0 %) a krajích Ústeckém (+12,7 %) a Olomouckém (+11,0 %).

Jihočeský kraj patřil mezi kraje, kde byl v květnu 2021 zaznamenán vyšší počet zemřelých (+9,4 %) proti průměru let 2015–2019. Nicméně v porovnání s předchozím měsícem se již počty zemřelých přibližovaly hodnotám dlouhodobého průměru. Celkem na území kraje v květnu 2021 zemřelo 305 mužů a 275 žen. Mezi zemřelými byli nejčastěji lidé ve věku 75+, kterých bylo celkem 343. Nejhorším dnem z pohledu počtu úmrtí byl 1. květen, kdy v kraji zemřelo 36 osob.

Graf Týdenní počty zemřelých v Jihočeském kraji (předběžné údaje)
Graf Týdenní počty zemřelých v Jihočeském kraji (předběžné údaje)