Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 3,7 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v únoru 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížil podíl nezaměstnaných osob a nepatrně vzrostl počet volných pracovních míst. Ke konci února 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 14 958 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 3,3 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 28. 2. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 28. 2. 2018

V únoru 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 14 958 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 13 517. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 25,9 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 31,1 %. Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti únoru 2017 bylo zde o 1 123 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 90,4 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v únoru 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo více než 2 tisíce osob a téměř 2,6 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 747 uchazečů, přičemž 394 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 46 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji opět převažovali muži. Ti se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podíleli 53,4 %. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů v okrese Prachatice (61,3 %), nezaměstnaných žen bylo nejvíce v okrese Písek (49,9 %); z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Ze všech nezaměstnaných byli absolventi škol a mladiství zastoupeni z 3,9 % a lidé se zdravotním postižením z 16,9 %. Meziměsíčně se podíl absolventů v kraji zvýšil o 0,2 procentního bodu.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 28. 2. 2018

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 28. 2. 2018

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 3,3 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,1 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání Jihočeský kraj zůstává na šesté pozici. Nejmenší podíl nezaměstnaných osob byl tradičně zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,3 %), naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (5,6 %). V České republice byl podíl nezaměstnaných osob v únoru 2018 3,7 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Na konci února 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 14 697 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 1 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 51,3 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo postupně snižuje.

Na jedno volné pracovní místo připadal k 28. 2. 2018 v Jihočeském kraji 1 uchazeč o práci (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení patrné (k 28. 2. 2017 – 2,1 uchazeči o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v únoru roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (3,3), naopak nejmenší počet uchazečů o práci byl evidován v Hlavním městě Praze a Plzeňském a Pardubickém kraji (0,5).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 28. 2. 2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 28. 2. 2018

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v únoru 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,4 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v únoru 2018 v Jihočeském kraji 43,2 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk 42,7 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 28. 2. 2018, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 45,5 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 28. únoru 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (48,6 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii 9 až 12 měsíců (pokles o téměř 40 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 3,7 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440