Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 11,9 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v březnu 2017 v Jihočeském kraji meziměsíčně snížila nezaměstnanost, podíl nezaměstnaných osob a vzrostl počet volných pracovních míst. K 31. 3. 2017 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno 17 779 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl hodnoty 3,86 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2017

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2017

Ke konci března 2017 bylo v Jihočeském kraji registrováno 17 779 uchazečů o zaměstnání. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 22,0 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Relativně největší snížení zaznamenal okres Strakonice, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání meziročně snížily o 26,6 %. Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti březnu 2016 je zde o 1 396 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 90,5 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v březnu v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2,4 tisíc osob a 4,8 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo více než 3,6 tisíce uchazečů, přičemž 818 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Více než 38 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti.

Mezi nezaměstnanými v kraji bylo více žen. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 50,1 %. V rámci meziokresního srovnání převažovali nezaměstnaní muži v okresech Prachatice (55,0 % z celkového počtu), Jindřichův Hradec (51,4 %) a Strakonice (50,5 %). V okrese Tábor byl zaznamenán stejný počet nezaměstnaných žen i mužů. Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 18,1 %.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 3. 2017

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 3. 2017

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji dosáhl 3,86 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno snížení o 0,57 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání je Jihočeský kraj na páté pozici. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob lze sledovat v Plzeňském kraji (3,12 %), naopak nejvyšší podíl uvedl kraj Ústecký (7,38 %). Republikový průměr činil 4,79 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

K 31. 3. 2017 nabízely jihočeské úřady práce celkem 9 967 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 2,6 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 28,4 %. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo meziročně snížil. Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 3. 2017 v Jihočeském kraji 1,8 uchazečů (4. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 31. 3. 2016 – 2,9 uchazečů o zaměstnání).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 3. 2017

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 3. 2017

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v březnu 2017 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 16,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v březnu 2017 v Jihočeském kraji 42,9 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk 41,8 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 3. 2017, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 43,6 %. Nejvyšší meziroční snížení bylo zaznamenáno ve vzdělanostní kategorii střední vzdělání s maturitou (pokles o 24 %.)

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 31. 3. 2017 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (více než 35 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo ke snížení ve všech kategoriích uchazečů, nejvíce však v kategorii nad 24 měsíců (pokles o 33,4 %) a v kategorii 6 až 9 měsíců (-25 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • integrovaném portálu MPSV Odkaz [nové okno]
 • Počet uchazečů o zaměstnání se v kraji meziměsíčně snížil o 11,9 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693