Počet uchazečů o zaměstnání v kraji se v březnu snížil

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. březnu 2021 meziměsíční pokles počtu uchazečů (-3,7 %), počet volných pracovních míst se zvýšil (+1,5 %). V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce března na úřadech práce evidováno celkem 15 116 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,5 % a v rámci mezikrajského srovnání byl pátý nejnižší.

K 31. 3. 2021 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 15 116 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 14 066 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 37,9 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres České Budějovice (+63,9 %) a Jindřichův Hradec (+61,9 %). Vyšší meziroční nárůst počtu uchazečů lze sledovat ve všech okresech Jihočeského kraje. Meziměsíčně poklesl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech kraje.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2021

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2021

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 93,1 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v březnu 2021 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 1 852 osob a 2 434  uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 2 116 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 30,2 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 38,5 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 8 246 Kč.

V Jihočeském kraji v březnu 2021 převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 50,7 %, výjimkou byl okres Prachatice (53,1 % mužů) a okres Tábor (51,1 % mužů). Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Strakonice (54,3 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,8 % a lidé se zdravotním postižením 15,0 %. Meziročně se počet absolventů a mladistvých v Jihočeském kraji zvýšil o téměř 55 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl v Jihočeském kraji hodnoty 3,5 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (3,0 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Karlovarském kraji (6,1 %). Jihočeský kraj si v rámci mezikrajského srovnání polepšil z šesté na pátou nejnižší pozici.

K 31. březnu 2021 nabízely jihočeské úřady práce celkem 19 335 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet zvýšil o 5,5 %. Při porovnání měsíčních hodnot došlo také ke zvýšení (+1,5%).

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. březnu 2021 v Jihočeském kraji 0,8 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně zvýšil (31. 3. 2020 – 0,6 uchazečů). V rámci krajů ČR bylo v březnu 2021 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,6), nejméně jich bylo v Praze (0,4).

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci března 2021 lidé ve věku 55 až 59 let (2 233 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,8 %. Nejméně osob, které hledaly zaměstnání, bylo ve věkové skupině do 19 let (537 osob). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 42,6 let (k 31. 3. 2020 byl průměrný věk nezaměstnaných vyšší – 43,2 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem. Tyto osoby se na celkovém počtu podílely 41,9 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (6,6 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Necelých 58 % nezaměstnaných bylo k 31. březnu 2021 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů ve všech kategoriích s výjimkou kategorie do 3 měsíců. Tato kategorie zaznamenala oproti minulému roku pokles o 3,0 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenala kategorie 12–24 měsíců, ve které se počet nezaměstnaných uchazečů téměř ztrojnásobil.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Počet uchazečů o zaměstnání v kraji se v březnu snížil (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v okresech Jihočeského kraje k 31. 3. 2021
 • Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v okresech Jihočeského kraje
 • Další indformace:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 3. 2021
 • Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 3. 2021
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693