Obyvatelstvo Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2019

 

K 30. září 2019 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 643 732 obyvatel, z tohoto počtu bylo 325 456 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 599 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo především kladné migrační saldo (+1 531) a nepatrně i příznivý vývoj přirozené měny obyvatelstva (+68).

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. září 2019

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. září 2019

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Živě se v kraji narodilo 5 109 dětí, z toho 2 599 chlapců. Počet narozených dětí byl nižší než ve stejném období minulého roku (-43). S relativní hodnotou porodnosti 10,6 ‰, která byla nižší než celorepublikový průměr (10,7 ‰) se Jihočeský kraj řadí na sedmé místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (11,3 ‰), nejnižší pak v okrese Strakonice (9,8 ‰). Jako prvorozené se narodilo 47,5 % dětí, druhorozených bylo 38,1 % a zbylých 14,3 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství (v porovnání se stejným obdobím minulého roku) se nepatrně snížil, téměř polovina dětí (48,7 %) se narodila nesezdaným párům. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo uzavřené manželství, byl v okrese Jindřichův Hradec (53,2 %) a nejnižší v okrese České Budějovice (44,2 %).

Ve sledovaném období zemřelo 5 041 osob (z toho 2 626 mužů), což bylo o 79 osob více než před rokem. Celková úmrtnost v kraji (10,5 ‰) byla stejná jako republikový průměr. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov (9,2 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Tábor (11,9 ‰). Kojenecká úmrtnost (2,5 ‰) byla stejná jako celorepublikový průměr, zatímco novorozenecká úmrtnost (1,8 ‰) byla vyšší než průměr republiky (1,5 ‰).

Vyšší počet narozených dětí než zemřelých osob zvýšil během 1. až 3. čtvrtletí počet obyvatel kraje o 68 osob. Přirozený přírůstek v přepočtu na tisíc obyvatel v Jihočeském kraji měl hodnotu 0,1 ‰ a byl nižší než průměr za ČR (0,2 ‰). Ke zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou došlo v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice, v ostatních okresech kraje byly hodnoty přirozené měny v záporných hodnotách.

Do konce 3. čtvrtletí 2019 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 5 634 obyvatel, o 1 531 osob méně se z kraje odstěhovalo. Vyšších hodnot kladné migrace dosáhl především okres České Budějovice (+657 osob). Z ciziny se do kraje přistěhovalo 2 475 osob, do ciziny se odstěhovalo jen 898 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 8 877 osob (vnitřní stěhování).

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 2 879 sňatků, což je o 155 méně než před rokem. Z 67,1 % se jednalo o první sňatek obou snoubenců (tzv. protogamní sňatky). Pro 76,4 % ženichů a 75,5 % nevěst se jednalo o první sňatek. Sňatečnost v kraji (6,0 ‰) byla vyšší než republikový průměr (5,9 ‰) a dosáhla čtvrté nejvyšší hodnoty v rámci v mezikrajského srovnání. Uvnitř kraje pak byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Český Krumlov (6,6 ‰) a nejnižší v okrese Strakonice (5,3 ‰).

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 bylo rozvedeno 1 077 manželství, o 54 více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu rozvodů bylo 33,8 % manželství ukončeno na návrh ženy a 48,9 % na společný návrh. Rozvodovost (2,2 ‰) byla stejná jako celorepublikový průměr a Jihočeský kraj obsadil v rámci mezikrajského srovnání devátou nejvyšší pozici. Relativně nejvyšší rozvodovost v rámci kraje byla v okrese České Budějovice (2,5 ‰), naopak nejnižší v okresech Jindřichův Hradec a Strakonice (2,0 ‰). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se v kraji zvýšil počet rozvodů s nezletilými dětmi (+26). Z celkového počtu bylo rozvedeno 653 manželství s nezletilými dětmi. Z těchto rozvedených manželství se jednalo v 49,6 % o ukončené manželství s jedním dítětem a 44,7 % se dvěma nezletilými dětmi. Bylo však rozvedeno také 37 manželství se 3 a více nezletilými dětmi.

Informace o potratech za 1. až 3. čtvrtletí 2019 nejsou známy z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními. Tato data jsou zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 • Více informací naleznete v publikaci:
 • Obyvatelstvo Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2019 - komentář v pdf
 • Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. září 2019
 • Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. - 3. čtvrtletí 2019
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440