Návštěvnost kraje rostla i v 1. čtvrtletí 2018

 

V 1. čtvrtletí 2018 se počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje meziročně zvýšil o 15 %. Návštěvnost kraje tak meziročně rostla již celé čtyři roky (od 2. čtvrtletí 2014).

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2018

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2018

V HUZ Jihočeského kraje se oproti 1. čtvrtletí 2017 ubytovalo o 31 tis. osob více. Na tomto přírůstku se podíleli téměř stejnou měrou hosté z tuzemska i ze zahraniční (+15 tis., resp. +16 tis. osob). V relativním vyjádření byl však nárůst počtu cizinců výrazně vyšší. Mezi zahraničními návštěvníky přibyli především Asiaté (nárůst o 37 %); zvýšil se zejména počet hostů z Číny (o víc než 70 %), Jižní Koreje a Japonska (o víc než 30 %). Hostů ze starého kontinentu se ubytovalo meziročně o 9 % více, vzrostl zejména zájem hostů z Maďarska (o víc než 80 %).

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2018

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2018

Počet nocí, na které se hosté v HUZ Jihočeského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 12 % (66 tis. nocí), u domácí klientely o 10 % a u zahraniční o 16 %. Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu návštěvníků z tuzemska se ve srovnání s minulým rokem nezměnila, u hostů z ciziny se mírně zkrátila. Z nejčastějších návštěvníků jižních Čech bylo pouze u hostů z Ruska a Maďarska zjištěno ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 prodloužení doby pobytu.

V 1. čtvrtletí 2018 navštívilo HUZ Jihočeského kraje celkem 234 tis. hostů, kteří se zde ubytovali  na 617 tis. nocí. Zahraniční klientela se na počtu hostů podílela 39 % a na počtu přenocování 28 %.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2018 podle zemí

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2018 podle zemí

Mezi zahraničními návštěvníky tvořili nejpočetnější skupinu hosté z Číny s podílem 18 %, kteří se v čele skladby zahraničních hostů kraje drží od 2. čtvrtletí 2017. Dříve první Němci nyní obsadili druhé místo (16 %). Na třetí a čtvrté místo se zařadili Tchaj-wanci a Jihokorejci s podílem více než 10 %. Za nimi s velkým odstupem bylo na pátém místě Rakousko (5 %).

Z počtu zahraničních hostů ubytovaných v 1. čtvrtletí 2018 v HUZ Jihočeského kraje tak víc než polovina (54 %) přicestovala z Asie. Vzhledem k tomu, že asijští hosté se v HUZ zdrží zpravidla 1 noc, je jejich podíl na počtu přenocování nižší (31 %). Hosté z evropských zemí se na počtu zahraničních návštěvníků podíleli 43 % a zásluhou delších pobytů představoval jejich podíl na počtu přenocování 67 %. Z hlediska počtu přenocování byli mezi zahraničními hosty na prvním místě Němci a na druhém Nizozemci, kteří v kraji obvykle strávili týden.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Tak jako Jihočeský kraj i všechny ostatní kraje ČR zaznamenaly v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšení návštěvnosti HUZ, a to jak v domácí, tak zahraniční klientele. V celé republice se počet hostů zvýšil víc než o desetinu. Mezi kraji byla největší dynamika růstu návštěvnosti zjištěna v Plzeňském kraji (+24,0 %) a  na druhém místě v Jihočeském kraji (15,5 %).

Tradičně nejvíc hostů přijelo do hlavního města, které láká především zahraniční turisty. V 1. čtvrtletí 2018 se jich v HUZ Prahy ubytovalo 1,2 milionu. Počtem tuzemských hostů se Hlavní město Praha umístilo na druhém místě těsně za Královéhradeckým krajem, jehož návštěvnost v 1. čtvrtletí bývá vysoká díky lyžařským střediskům. Na žebříčku podle počtu přenocování se za Hlavním městem Praha zařadily s počtem víc než 1 mil. noclehů Královéhradecký a, díky lázeňství, Karlovarský kraj, tedy kraje s nejdelšími průměrnými pobyty.

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Jihočeský kraj se počtem hostů i jejich přenocování podílel na návštěvnosti ČR téměř 6 % a mezi kraji obsadil podle počtu hostů šesté a počtem přenocování páté místo. Hosté se v HUZ kraje ubytovali na 2,6 nocí, což je srovnatelné s celorepublikovou hodnotou. Podílem cizinců na celkovém počtu hostů (38,8 %) se kraj zařadil na čtvrté místo za Hlavní město Prahu, Karlovarský a Plzeňský kraj.