Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v roce 2021 o 2 157 Kč 

 

V roce 2021 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji 34 882 Kč, meziroční nárůst činil 6,6 %. V mezikrajském srovnání byl procentní nárůst mzdy na páté nejvyšší pozici a podle absolutní hodnoty byl na sedmém místě (+2 157 Kč).

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v roce 2021 dosáhla výše 37 839 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 177 Kč (+6,1 %). Spotřebitelské ceny v ČR se zvýšily za uvedené období o 3,8 %, reálně se tak mzda zvýšila o 2,2 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2021 a její nárůst proti roku 2020 
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)
Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2021 a její nárůst proti roku 2020

Nejvyšší nárůst průměrné měsíční mzdy v absolutních hodnotách byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji (+2 340 Kč), naopak nejnižší byl v Plzeňském kraji (+1 811 Kč). V relativních hodnotách si nejvíce polepšil Zlínský kraj (+7,4 %), nejméně Středočeský kraj (+5,2 %). Nejvyšší mzdy stále zůstávají v hlavním městě Praze. V roce 2021 měla průměrná měsíční mzda v Praze hodnotu 46 152 Kč a převyšovala průměrnou mzdu České republiky o 22 %.

Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostával Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o téměř 3 tisíce Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahoval rozdílu o více než 11 tisíc Kč.

Tab. 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 20211)
Tab. 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2021

Rok 2021 přinesl mírné oživení na trhu práce, přesto však počet přepočtených zaměstnanců nepřekročil v rámci ČR 4 miliony. Přírůstek zaměstnanců byl v roce 2021 zaznamenán v pěti krajích republiky. Meziročně se v České republice zvýšil počet zaměstnanců o 3,3 tisíce osob (+0,1 %). V roce 2021 bylo v republice průměrně zaměstnáno celkem 3 982,5 tis. osob (přepočet na plně zaměstnané).

Nejvyšší pokles počtu zaměstnanců byl v roce 2021 v Moravskoslezském kraji (−5,7 tis.), v relativním vyjádření to však bylo v Karlovarském kraji (−2,1 %). Naopak nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán v hlavním městě Praze, kde se stav zaměstnaných zvýšil o 8,7 tis. osob, tedy o 1,0 %.

V jižních Čechách se v roce 2021 snížil nepatrně průměrný evidenční počet zaměstnanců (−0,1 %), v absolutních číslech to byl pokles o 0,3 tisíc osob. Celkem bylo v roce 2021 v kraji zaměstnáno 218,1 tisíc osob.

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 20211)
Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021

V samotném 4. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v České republice 40 135 Kč, nárůst oproti stejnému období předchozího roku byl 4,0 %. V Jihočeském kraji dosáhla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 37 414 Kč, což byl v mezikrajském srovnání meziročně šestý nejnižší nárůst v absolutních (+1 383 Kč) i v relativních hodnotách (+3,8 %). Nejvyšší zvýšení mezd v absolutních (+2 142 Kč) i relativních (+6,2 %) číslech uvedl Zlínský kraj. Naopak nejnižší absolutní (+914 Kč) i relativní (+2,4 %) zvýšení bylo zaznamenáno v Plzeňském kraji.

Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) ve 4. čtvrtletí 2021 činil 34 360 Kč s meziročním nárůstem o 4,9 %. Hodnota mediánu hrubých měsíčních mezd mužů byla v ČR 36 792 Kč (+5,4 %), medián mezd u žen dosáhl 31 720 Kč (+4,6 %).

Nominální mzda byla v ČR v porovnání se 4. čtvrtletím 2021 o 4,0 % vyšší, ale spotřebitelské ceny v ČR se zvýšily za uvedené období o 6,1 %, reálně tak mzda poklesla o 2,0 %.

Ve 4. čtvrtletí 2021 došlo k mírnému úbytku počtu zaměstnanců již jen ve třech krajích. Početně nejvíce zaměstnanců přibylo v hlavním městě Praze (+20,1 tis.), což byl nárůst o 2,4 %. Nejvíce zaměstnanců ubylo v Moravskoslezském kraji (−4,1 tis.).

V Jihočeském kraji bylo ve 4. čtvrtletí 2021 zaměstnáno celkem 219,4 tis. osob a jejich počet se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku mírně zvýšil (+0,7 tis.).

 • Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v roce 2021 o 2 157 Kč (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2021
 • Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz