Kde Češi nejčastěji trávili v roce 2018 dovolenou?

 

Ve srovnání s předchozím rokem cestovali naši občané častěji do zahraničí, největší oblibě se opět těšilo Chorvatsko, pro kratší cesty Slovensko. Zájem o dovolenou v tuzemsku však meziročně poněkud poklesl, i když samotné jižní Čechy přilákaly víc českých občanů než v roce 2017 a Jihočeský kraj tak byl nejčastější tuzemskou cílovou destinací pro delší soukromé cesty. Počet kratších tuzemských cest poklesl a méně bylo i cest do Jihočeského kraje.

Tyto informace přineslo Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR), při kterém se pracovníci statistiky dotazují členů náhodně vybraných domácností na jejich soukromé a služební cesty. Šetření zahrnuje cesty mimo obvyklé prostředí (bydliště, internát apod.), přičemž není podstatné, jaký typ ubytování a dopravního prostředku byl zvolen. Publikované údaje rozlišují cesty podle místa na tuzemské a zahraniční. Soukromé cesty se navíc dělí podle délky trvání na delší (se čtyřmi a více noclehy) a kratší (s jedním až třemi noclehy). Výsledky šetření jsou přepočteny na populaci České republiky ve věku 15 a více let.

Občané ČR ve věku 15 a více let vykonali podle výsledků VŠCR ve svém volném čase v roce 2018 celkem na 12,9 mil. delších a 20,3 mil. kratších soukromých cest. Porovnáme-li tato čísla s počtem obyvatel v daném věku, tak průměrný český občan starší 15 let se vydal 1,4krát na delší cestu a 2,3krát na kratší cestu. Častějším cílem soukromých cest bylo tuzemsko, za hranice směřovaly přibližně čtyři z deseti delších cest a jedna z deseti kratších cest.

Zájem o cesty do zahraničí se meziročně opět zvýšil a rostl nepřetržitě již čtyři roky (od roku 2015). Kvůli méně častému cestování v tuzemsku (meziročně pokleslo o 6 %) se však celkový počet cest realizovaný ve volném čase v roce 2018 ve srovnání s předchozím rokem poněkud snížil (o 4 %).

V roce 2018 mělo cílovou destinaci v tuzemsku 7,8 mil. delších a 18,5 mil. kratších cest.

Nejčastěji tuzemské cesty občanů České republiky starších 15 let směřovaly do míst ve Středočeském a Jihočeském kraji. Jihočeský kraj se stal v roce 2018 podle VŠCR nejčastějším cílem delších a třetím nejčastějším cílem kratších cest. Středočeský kraj obsadil první místo podle počtu kratších cest (zahrnují i víkendové pobyty na chatách a chalupách) a druhé místo podle počtu delších cest.

Graf 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2018

Graf 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2018

Většina krajů zaznamenala meziroční pokles počtu delších i kratších cest. Počet delších cest vzrostl ve čtyřech krajích včetně Jihočeského, který se díky desetiprocentnímu zvýšení vyšvihl v mezikrajském žebříčku delších cest na první místo před Středočeský kraj. Počet kratších cest se zvýšil ve třech krajích, a protože mezi nimi figuruje Jihomoravský kraj, ale Jihočeský kraj nikoli, vyměnily si tyto kraje pořadí podle místa pobytu při kratších cestách – Jihomoravský obsadil druhé místo a Jihočeský třetí místo.

Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2018

Tab. 1 Tuzemské soukromé cesty rezidentů v roce 2018

Hlavním účelem delších tuzemských cest byla jako obvykle rekreace či dovolená (70 %) a návštěva příbuzných či známých (25 %); u 3 % cest byl udán jako důvod zdravotní pobyt. K ubytování bylo nejčastěji využito vlastní rekreační zařízení (32 %) a příbuzní či známí (30 % cest), téměř pětinový podíl připadl na hotely a podobná zařízení (18 %). Cesty byly nejčastěji organizovány individuálně, ojediněle byly využity služby cestovních kanceláří (3 % z delších tuzemských cest). Většina cest se uskutečnila ve 3. čtvrtletí (53 %).

Nejčastější pohnutkou kratších tuzemských cest byla rekreace, dovolená a volný čas (50 %) nebo návštěva příbuzných či známých (48 %). Z hlediska typu ubytování byl nejrozšířenější nocleh u příbuzných či známých (52 % kratších cest) a ve vlastním rekreačním zařízení (31 %). Rozložení kratších cest do čtvrtletí bylo poměrně rovnoměrné, nejvíc jich připadalo na 2. čtvrtletí (31 %). Hlavním dopravním prostředkem byla při kratších i delších soukromých cestách osobní motorová vozidla včetně motocyklů (86 %).

Ve srovnání s rokem 2017 počet tuzemských delších cest klesl o 3 % kvůli úbytku cest uskutečněných ve 3. čtvrtletí, počet kratších cest se snížil celkově o 8 % vlivem úbytku cest během 1. a 2. čtvrtletí. U delších i kratších cest došlo k poklesu počtu cest za účelem rekreace, návštěvy příbuzných a známých i ze zdravotních důvodů. Z hlediska typu ubytování ubyly cesty s ubytováním u příbuzných, ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních se rozšířilo u kratších cest a ubylo u delších cest, naopak ubytování ve vlastním rekreačním zařízení se rozšířilo u delších cest a ubylo u kratších cest. Z hlediska využitých dopravních prostředků poněkud vzrostl podíl cest využívajících vlak; při většině cest však byla i nadále využívána především osobní motorová vozidla (včetně motocyklu). U delších cest se meziročně snížil počet cest s 8 a více noclehy, zatímco cest se 4 až 7 noclehy bylo provedeno více.

Graf 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí

Graf 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí

Ve statistice zahraničních soukromých cest českých občanů obhájilo své prvenství v žebříčku delších cest Chorvatsko a v žebříčku kratších cest Slovensko.

Chorvatsko je nejoblíbenější zemí pro výběr dovolené (se 4 a více noclehy) dlouhodobě s výjimkou roku 2015, kdy byl enormní zájem o Slovensko. Obliba Chorvatska v roce 2018 sice meziročně mírně poklesla, přesto v něm dovolenou trávilo více než 800 tisíc Čechů starších 15 let. Stoupl zájem o Slovensko, které se tak stalo druhou nejoblíbenější destinací pro naše občany (724 tis.). Poněkud se snížil zájem o nyní třetí Itálii (607 tis.). Tyto tři země si udržují medailová místa pravidelně od roku 2011. Čtvrté místo díky rostoucí oblibě patřilo Řecku, páté místo Rakousku, které zaznamenalo pokles zájmu. Z dalších, Čechy vyhledávaných zemí, se v roce 2018 těšil zvýšenému zájmu Egypt (265 tis. osob), naopak ochabl zájem o Španělsko (211 tis. osob) a Bulharsko (167 tis. osob).

Delší zahraniční cesty byly v roce 2018 podniknuty zejména za účelem rekreace a dovolené (86 %) s ubytováním převážně v hotelu, případně za účelem návštěvy příbuzných či známých (12 %), kteří svým hostům poskytli i nocleh. Jako dopravní prostředek bylo nejčastěji využito osobní motorové vozidlo (45 %) a letadlo (41 %). Podle způsobu organizace byla polovina delších cest organizována individuálně, ze 42 % šlo o zájezd s cestovní kanceláří. Průměrná zahraniční delší cesta měla 8,1 přenocování a výdaje na ni činily 14 204 Kč.

Počet kratších cest českých občanů do zahraničí se meziročně zvýšil o víc než jednu třetinu. Tradičně mířily nejčastěji na Slovensko a do Rakouska. Přitom počet kratších cest do Rakouska se zvlášť výrazně zvýšil (o 137 tis. osob), patrně i vlivem zkrácení části delších cest (meziročně delší cesty do Rakouska absolvovalo o 118 tis. osob méně). Kratší zahraniční cesty byly převážně uskutečněné za účelem rekreace a trávení volného času (69 %) s ubytováním v hotelech či jiných hromadných ubytovacích zařízeních. Často se také jednalo o návštěvu příbuzných či známých (30 %). Jako hlavní dopravní prostředek byla při kratších cestách použita osobní motorová vozidla (70 %). Většina z cest byla organizována individuálně (87 %). Průměrná zahraniční kratší cesta měla 2,3 přenocování a výdaje na ni činily 4 685 Kč.

Tab. 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2018

Tab. 2 Soukromé cesty rezidentů do zahraničí v roce 2018

 • Další informace:
 • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
 • (tabulky 4.1.0 až 4.4.2)
 • Kde Češi trávili v roce 2018 dovolenou? (aktualita ve formátu PDF)
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690