Dopravní nehody v Jihočeském kraji v roce 2017

 

Na jihočeských silnicích došlo v roce 2017 k 4 301 dopravním nehodám. Usmrceno při nich bylo 52 osob, těžce zraněných bylo 258 a lehce zraněných 1 973. Věcná škoda přesáhla 326 milionů korun. Dopravní nehodovost se v kraji od roku 2010 neustále zvyšuje, proti roku 2016 o 1,9 %.

V roce 2017 došlo na jihočeských silnicích celkem k 4 301 dopravní nehodě, což představuje 4,1 % z celkového republikového počtu dopravních nehod. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o páté nejnižší pořadí v počtu dopravních nehod. Nejvyšší nehodovost byla zaznamenána v Hlavním městě Praze (23 032 nehod, tj. 22,2 % z celkového počtu), naopak k nejméně nehodám došlo na silnicích Karlovarského kraje (2 967 nehod, tj. 2,9 %). Přestože měl Karlovarský kraj nejnižší nehodovost v rámci mezikrajského srovnání, v porovnání s minulým rokem zaznamenal nejvyšší nárůst, a to o více než 10 %, naopak v Hlavním městě Praze, kde bylo dopravních nehod nejvíce, nehodovost vzrostla jen o 0,7 %. Meziroční zvýšení nehodovosti bylo zaznamenáno ve všech krajích České republiky.

Tab. 1 Dopravní nehody s následky v krajích ČR v roce 2017

Tab. 1 Dopravní nehody s následky v krajích ČR v roce 2017

Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích bylo v roce 2017 usmrceno 52 osob, což je o 1 osobu více než v minulém roce, stoupl také počet těžce zraněných (o 67 osob). Na druhé straně ubylo ve srovnání s rokem 2016 lehce zraněných (o 106 osob méně). Nejvíce osob zemřelo v porovnání s ostatními kraji ČR na silnicích ve Středočeském kraji (63 osob) a nejméně v Karlovarském kraji (12 osob).

Graf 1 Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných v Jihočeském kraji k 31. 12.

Pramen: Policejní prezidium ČR

Graf 1 Počet usmrcených, těžce a lehce zraněných v Jihočeském kraji k 31. 12.

Věcná škoda vzniklá při dopravních nehodách v Jihočeském kraji činila v roce 2017 téměř 326,8 mil. Kč. Meziročně se její hodnota zvýšila téměř o 6 %. Na jednu dopravní nehodu připadla v průměru škoda ve výši 75 993 Kč.

Graf 2 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách v Jihočeském kraji k 31. 12.

Pramen: Policejní prezídium ČR

Graf 2 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách v Jihočeském kraji k 31. 12.

Nejvíce dopravních nehod bylo zapříčiněno nesprávným způsobem jízdy. V Jihočeském kraji tvořily 60,4 % z celkového počtu. Mezi další hlavní příčiny vzniku dopravních nehod patřila nepřiměřená rychlost (23,4 %) a nedání přednosti v jízdě (11,4 %).

Nejčastějšími viníky, kteří v roce 2017 na území kraje způsobili dopravní nehodu, byli řidiči motorového vozidla (více než 91 % z celkového počtu dopravních nehod). Naopak nejméně nehod bylo způsobeno závadou na komunikacích. Na jihočeských silnicích se stalo 51 dopravních nehod, které zavinila lesní zvěř, popřípadě domácí zvíře.

Počet dopravních nehod, které zavinili řidiči pod vlivem alkoholu, v kraji meziročně klesl o 9 %, přesto je podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu na počtu nehod v kraji stále vysoký. V porovnání s ostatními kraji ČR se Jihočeský kraj umístil na pomyslné druhé pozici (6,8 %). Nejvyšší podíl byl zaznamenán v Plzeňském kraji (8,9 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (1,5 %).

Tab. 2 Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění v krajích ČR v roce 2017

Tab. 2 Dopravní nehody podle hlavních příčin, zavinění v krajích ČR v roce 2017

Od počátku roku 2009 došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody - novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb. a v návaznosti na tuto novelu se počty hlášených dopravních nehod snížily.

 • Dopravní nehody v Jihočeském kraji v roce 2017 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440