Dokončené byty v obcích Jihočeského kraje v roce 2017

 

V roce 2017 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 1 253 bytů, což vyplývá z informací ČSÚ získaných z výkazů „Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu“. Nejvíce bytů bylo dokončeno ve městě České Budějovice, nejintenzivněji se stavělo v obci Mutěnice na Strakonicku.

V Českých Budějovicích bylo v roce 2017 dokončeno více než 23 % všech bytů v Jihočeském kraji. Na druhém místě se umístila obec Srubec v těsném sousedství krajského města a dále zde figurovala okresní města Jindřichův Hradec a Tábor. Pouze v 17 obcích bylo dokončeno 10 a více bytů. Alespoň jeden byt byl dokončen v 289 obcích kraje, což představuje necelou polovinu jihočeských obcí. Naopak žádný dokončený byt nebyl evidován v 335 obcích. Z tohoto počtu připadá na obce do 200 obyvatel 53 %, další třetina na obce od 200 do 500 obyvatel. Mezi větší obce bez dokončených bytů se řadily například pětitisícová Bechyně, téměř dvoutisícový Chlum u Třeboně a překvapivě i Včelná.

Tab. 1 Obce s největším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v roce 2017

Tab. 1 Obce s největším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v roce 2017

Podle intenzity bytové výstavby (dokončené byty v přepočtu na 1 tisíc obyvatel) byly v popředí obce v těsném sousedství okresních měst (Mutěnice, Jivno, Babice) a obce v rekreačních oblastech (Nicov a Varvažov). Naopak v obcích, kde byla v roce 2016 nejvyšší intenzita výstavby (Kvilda a Nasavrky), nebyl v roce 2017 dokončen žádný byt. V Jihočeském kraji jako celku dosáhla intenzita bytové výstavby hodnoty 1,96 bytu na 1 tisíc obyvatel.

Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v roce 2017

Tab. 2 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v roce 2017

V kraji bylo v roce 2017 dokončeno celkem 889 bytů v rodinných domech, tedy o 2,3 % méně než v předešlém roce. Nejvíce jich bylo postaveno v Českých Budějovicích a Srubci, následovala okresní města a další obce v blízkosti Českých Budějovic. Celkem se dokončil minimálně jeden byt v rodinném domě v 280 obcích. Naopak byty v bytových domech byly dokončeny pouze v 5 obcích. Nejvíce (83 %) jich připadalo na krajské město, následovaly Chýnov, Horní Stropnice a Borovany a také Lipno nad Vltavou.

 

Dokončené byty a intenzita bytové výstavby v letech 2012 až 2017

Za posledních 6 let (od roku 2012) se v kraji dokončilo 8,3 tisíc bytů. Za sledované období se zkolaudovalo více než 50 bytů ve 30 městech či obcích Jihočeského kraje. Největší bytová výstavba byla ve čtyřech jihočeských městech – České Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec a Strakonice. V těchto městech se nacházela čtvrtina všech bytů dokončených v Jihočeském kraji (což přibližně odpovídá i jejich podílu na celkovém počtu obyvatel kraje). Následně se střídaly obce v okolí Českých Budějovic s dalšími jihočeskými městy. Z celkem 624 obcí kraje nebyl dokončen žádný byt ve 103 z nich. Jednalo se především o obce do 200 obyvatel, výjimku představovaly pouze dvě obce nad 500 obyvatel – Osek (okres Strakonice) a Písečná (okres Jindřichův Hradec).

Ktg 1 Dokončené byty podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2012 až 2017

Ktg 1 Dokončené byty podle obcí v Jihočeském kraji v letech 2012 až 2017

 

V celém Jihočeském kraji se v uplynulých šesti letech dokončovalo v průměru ročně 2,18 bytů na 1 tisíc obyvatel. Největší intenzita bytové výstavby byla v obcích v rekreačních oblastech Šumavy – Kvilda a Borová Lada. Mezi ně se ještě vklínila obec Adamov na Českobudějovicku. Následovaly obce v bezprostřední blízkosti okresních měst. Relativně vysokou intenzitu bytové výstavby (více než 8 dokončených bytů na 1 tisíc obyvatel) a s ní spojený absolutní nárůst počtu obyvatel (o více než 100 obyvatel) mezi lety 2012 až 2017 zaznamenaly obce v sousedství Českých Budějovic – Adamov, Homole, Litvínovice, Roudné, Srubec, Včelná a Vrábče.

Tab. 3 Obce s největším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 2012 až 2017

Tab. 3 Obce s největším počtem dokončených bytů a nejvyšší intenzitou bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 2012 až 2017

Od roku 2012 bylo v kraji dokončeno 5 850 bytů v rodinných domech. Nejvíce jich bylo dokončeno v Českých Budějovicích, Srubci a Táboře. Alespoň jeden byt v rodinném domě byl dokončen v 513 jihočeských obcích. Nejintenzivněji výstavba (s ročním průměrem více než 15 bytů v rodinných domech přepočtených na 1 tisíc obyvatel) probíhala v obcích Kvilda, Adamov a Borová Lada. V bytových domech se dokončilo 1 777 bytů, výstavba však byla zaznamenána pouze v 29 městech a obcích kraje. Téměř dvě třetiny jich připadalo na město České Budějovice. Nejintenzivnější výstavba bytů v bytových domech byla v letech 2012 až 2017 v obcích Pístina, Včelná a Lomnice nad Lužnicí, ovšem v roce 2017 ve zmíněných obcích nebyl nedokončen ani jeden tento byt.

 

Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v letech 2012 až 2017

Tab. 4 Obce s největším počtem dokončených bytů v rodinných a bytových domech v Jihočeském kraji v letech 2012 až 2017

  • Dokončené byty v obcích Jihočeského kraje v roce 2017 (aktualita ve formátu PDF)
  • Kontakt:

    Mgr. Michal Kolísek
    Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
    e-mail: michal.kolisek@czso.cz
    tel.: 386 718 692