Bytová výstavba a vývoj počtu obyvatel v obcích okresu České Budějovice v letech 2001 až 2016

 

Okres České Budějovice není svojí rozlohou největší v Jihočeském kraji, ale připadá na něj téměř třetina obyvatel kraje. Díky tomu má nejvyšší hustotu zalidnění v Jihočeském kraji. Od roku 2001 se zvýšil počet jeho obyvatel o 12 710.

Za stejné období bylo dokončeno v okrese České Budějovice 12 147 bytů. Tento počet představuje více než 40 % veškeré jihočeské bytové výstavby v letech 2001 až 2016. Průměrná roční intenzita bytové výstavby za celý okres činila 4,11 bytu na 1 000 obyvatel (nejvíce v kraji).

Při podrobnějším pohledu na obecní úroveň se projevují výrazné rozdíly mezi jednotlivými obcemi. Přestože nejvíce dokončených bytů za sledované období bylo ve městě České Budějovice (5 319 bytů), intenzita bytové výstavby byla na okresní poměr mírně podprůměrná. Přes vysoký počet dokončených bytů se okresnímu městu nedařilo navyšovat počet obyvatel a od roku 2001 jejich poklesl o 3 702.

Naopak obce v sousedství Českých Budějovic zaznamenaly za posledních 16 let výrazný nárůst jak bytové výstavby, tak i počtu obyvatel. Více než dvojnásobně se zvýšil počet obyvatel v obcích Hradce, Hvozdec, Litvínovice, Roudné a Srubec. Právě v posledních třech zmíněných obcích a obci Vidov byla intenzita bytové výstavby nejvyšší, roční průměr překračoval hodnotu 15 dokončených bytů na tisíc obyvatel. Rovněž další obce v okolí okresního města vykazovaly vyšší intenzitu výstavby i nárůst počtu obyvatel. Blízkost a relativně dobrá dopravní dostupnost Českých Budějovic a dostatek ploch pro bytovou výstavbu (zejména pro rodinné domy) nejvýrazněji podporovaly vliv suburbanizace.

Vyšší intenzita bytové výstavby, než byl okresní průměr, ale úbytek obyvatel byl zaznamenán, kromě výše zmíněných Českých Budějovic, ještě v obcích Horní Stropnice a Dynín.

Úplně odlišný vývoj zaznamenal sever a jih okresu. Na jihu ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Nové Hrady poklesl počet obyvatel. Také intenzita bytové výstavby zde byla nižší, než je okresní průměr. Naopak na severu ve správním obvodu pověřeného obecního úřad Týn nad Vltavou se sice počet obyvatel zvýšil, ale za celé sledované období bylo dokončeno pouze 67 bytů a průměrná intenzita nepřekročila v žádné obci hodnotu 1. V 5 ze 14 obcí na Vltavotýnsku nebyl dokončen vůbec žádný byt.

Zvláštním příkladem „zakonzervované“ obce byl Čenkov u Bechyně, kde byl v roce 2001 a 2016 stejný počet obyvatel (ale mezi těmito roky se počet obyvatel měnil) a ve sledovaném období zde nebyl dokončen žádný byt.


Poznámka:
Údaje zohledňují územní členění platné k 31. 12. 2016 – od 1. 1. 2007 se obce Čenkov u Bechyně (dříve okres Tábor) a Dražíč (dříve okres Písek) přiřadily k okresu České Budějovice. V textu výše se na obě obce nahlíží jako na součást okresu České Budějovice již od 1. 1. 2001.

Počet obyvatel = střední stav obyvatelstva (stav k 1. 7. 2001 a 1. 7. 2016).

 

Ktg 1 Pohyb obyvatelstva a intenzita bytové výstavby v okrese České Budějovice v letech 2001 až 2016

Ktg 1 Pohyb obyvatelstva a intenzita bytové výstavby v okrese České Budějovice v letech 2001 až 2016


 

Ktg 2 Změna počtu obyvatel v okrese České Budějovice v letech 2001 až 2016

Ktg 2 Změna počtu obyvatel v okrese České Budějovice v letech 2001 až 2016

Kontakt:

Mgr. Michal Kolísek
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail: michal.kolisek@czso.cz
tel.: 386 718 692

 

  • Pohyb obyvatelstva a intenzita bytové výstavby v okrese České Budějovice v letech 2001 až 2016
  • Změna počtu obyvatel v okrese České Budějovice v letech 2001 až 2016
  • Bytová výstavba a vývoj počtu obyvatel v obcích okresu České Budějovice v letech 2001 až 2016 (aktualita ve formátu PDF)