Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Za prvních devět měsíců roku 2018 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba 1 454 bytů, z nichž dvě třetiny připadalo na byty v rodinných domech. Ve stejném období bylo dokončeno 1 251 bytů, tedy o 318 bytů více než od začátku ledna do konce září roku 2017.

Zahájené byty

Do konce září 2018 byla v Jihočeském kraji zahájena výstavba celkem 1 454 bytů, které představovaly téměř 6 % celorepublikové výstavby. Oproti předchozímu roku došlo v Jihočeském kraji ke zvýšení o 15,2 % (+192 bytů) Meziroční nárůst započaté bytové výstavby zaznamenala většina krajů,  nejvyšší byl v Kraji Vysočina (+403 bytů). Naopak pokles byl uveden pouze ve čtyřech krajích.

Na celkovém počtu zahájených bytů v Jihočeském kraji se podílely zejména okresy České Budějovice (35 %) a Tábor (19 %). Meziroční nárůst zahájené bytové výstavby o více než 40 % zaznamenaly v kraji pouze okresy Prachatice a Tábor. Naopak na Českokrumlovsku bylo od ledna do konce září zahájeno o 39 bytů méně než ve stejném období roku 2017.

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 1 Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji a jeho okresech

V celém Jihočeském kraji připadalo více než 67 % ze zahájené výstavby na byty v rodinných domech, v žádném okrese neklesl podíl těchto bytů pod 55 %. Od počátku roku 2018 byla zahájena výstavba bytů v bytových domech pouze v okresech České Budějovice, Písek a Tábor.

Graf: Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

Za prvních devět měsíců roku 2018 bylo v Jihočeském kraji dokončeno 1 251 bytů, což představuje 5,4 % všech letos dokončených bytů v republice. Meziročně bylo v Jihočeském kraji dokončeno o 318 bytů více než za stejné období předchozího roku. Meziroční nárůst dokončené bytové výstavby vyšší než 60 % byl zaznamenán v Libereckém, Pardubickém a Plzeňském kraji. Naopak meziroční pokles výstavby zaznamenali pouze v hlavním městě Praze, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. V Ústeckém kraji nebyl od počátku roku dokončen žádný nový byt v bytovém domě.

Na celkovém počtu dokončených bytů v Jihočeském kraji se podílely zejména okresy České Budějovice (39 %) a Český Krumlov (14 %). Ze všech okresů kraje meziročně poklesla dokončená výstavba pouze v okrese Tábor. V okrese Český Krumlov bylo oproti stejnému období předchozího roku dokončeno o 111 bytů více.

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. až 3. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 2 Dokončené byty*) v 1. až 3. čtvrtletí 2018 v Jihočeském kraji a jeho okresech

Podíl dokončených bytů v rodinných domech se v jednotlivých okresech pohyboval nad hodnotou 70 %. Nižší byl jen na Strakonicku (65 %) zásluhou dokončení bytů v bytových domech a na Jindřichohradecku (56 %) zásluhou dokončení 53 bytů v penzionech a domech pro seniory. Dalších 12 bytů určených pro seniory bylo dokončeno na Českokrumlovsku. Byty v bytových domech nebyly dokončeny jen v okresech Prachatice a Tábor.

  • Bytová výstavba v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (aktualita ve formátu PDF)
  • Kontakt:

    Mgr. Michal Kolísek
    Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
    e-mail: michal.kolisek@czso.cz
    tel.: 386 718 692