Stavební povolení v roce 2016

 

Stavební úřady v Jihomoravském kraji v roce 2016 vydaly 9 719 stavebních povolení, ve srovnání s rokem 2015 to byl pokles o 1 158 stavebních povolení. Předpokládaná hodnota loni povolených staveb vzrostla o 19,0 % na 31,2 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 vydáno 9 719 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet mezi všemi kraji, představující 11,7 % celku ČR. Proti předchozímu roku se počet vydaných SP snížil o 1 158 povolení (pokles o 10,6 %), což byl v mezikrajském srovnání nejvýraznější pokles. Meziročně méně stavebních povolení bylo vydáno ještě v Hl. městě Praze (o 1,2 %), v ostatních krajích jejich počet vzrostl. Mezi okresy Jihomoravského kraje byl zaznamenán pokles v okresech Blansko, Břeclav a Znojmo. Ve zbývajících okresech kraje se počet SP meziročně zvýšil, nejvyšší nárůst byl v okrese Hodonín (o 18,3 %).

Vydaná stavební povolení v roce 2016Vydaná stavební povolení v roce 2016

Orientační hodnota staveb, na které bylo v roce 2016 v kraji vydáno SP, dosáhla částky 31,2 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 2. nejvyšší hodnota, která představovala 11,0 % republikového celku. Oproti roku 2015 vzrostla o 5,0 mld. Kč (o 19,0 %). Meziroční pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán pouze v Hl. městě Praze.

Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíVydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v Brně-městě, a to 10,6 mld. Kč (34,0 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 6,0 mil. Kč.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2016Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v roce 2016

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115