Stavební povolení v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

V roce 2019 vydaly stavební úřady v Jihomoravském kraji 9 344 stavebních povolení, oproti přechozímu roku tak bylo vydáno o 695 povolení více. Orientační hodnota loni povolených staveb vzrostla o 17,0 % na 40,9 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 4,4 mil. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 vydáno 9 344 stavebních povolení (SP). Meziročně tak počet vzrostl o 695 vydaných SP, tedy o 8,0 %. Mezi ostatními kraji je to druhý nejvyšší počet, nejvíce SP se vydalo ve Středočeském kraji (18 337) a naopak nejméně v kraji Karlovarském (2 123). Meziroční nárůst vydaných SP byl zaznamenán ve všech krajích kromě hlavního města Prahy a Karlovarského kraje. Jihomoravský kraj se na republikovém celku vydaných SP podílel 10,8 %.

Nejvíce stavebních povolení v Jihomoravském kraji bylo vydáno v okrese Brno-venkov, kde počet dosáhl 2 477 SP a na krajském celku vydaných SP měl tak okres více než čtvrtinový podíl. Naopak nejméně jich bylo vydáno v okrese Hodonín, a to 791. Meziroční pokles v počtu vydaných SP v kraji byl zaznamenán pouze u okresu Brno-město (o 2,6 % SP méně než v roce 2018), v ostatních okresech došlo k nárůstu. Nejvíce počet vzrostl v okrese Znojmo, kde bylo vydáno o 450 SP více než v předchozím roce, tj. o 35,2 %. 

Graf  Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf  Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které byla v roce 2019 v kraji vydána SP, dosáhla částky 40,9 mld. Kč. Meziročně tak vzrostla o 5,9 mld. Kč, to je o 17,0 %. Hodnota představuje necelou desetinu hodnoty republikové a v mezikrajském porovnání je třetí nejvyšší. V čele žebříčku stojí, stejně jako u počtu vydaných SP, kraj Středočeský s hodnotou 47,7 mld. Kč a nejnižší orientační hodnotu staveb vykázal kraj Karlovarský (8,6 mld. Kč). V České republice se průměrná hodnota na jedno stavební povolení pohybovala od 2,6 mil. Kč ve Středočeském kraji po 12,4 mil. Kč v Praze. V Jihomoravském kraji dosáhla 4,4 mil. Kč, což je mezi ostatními kraji čtvrtá nejvyšší částka.

Na krajské orientační hodnotě staveb měl třetinový podíl okres Brno-město, kde její výše činila 13,4 mld. Kč. Naopak nejnižší hodnota ve výši 3,0 mld. Kč byla zaznamenána v okrese Hodonín. Nejvýrazněji hodnota staveb, na které byla v roce 2019 vydána SP, vzrostla v okrese Vyškov, a to o 44,0 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení se v kraji pohybovala od 1,9 mil. Kč v okrese Znojmo po 8,8 mil. Kč v Brně-městě.

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
Tel.: 542 528 200